INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA

POZIV I MATERIJALI ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ U 2023 GODINI

POZIV I DNEVNI RED ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU U 2023. GODINI

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE ODRŽANE 26.12.2022.

1.1 PREDLOG ODLUKE

1.2 IZVOD IZ ZAPISNIKA

2. USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2022. GODINU

             2.1 PREDLOG ODLUKE

             2.2 BILANS USPEHA 2022

             2.3 BILANS STANJA 2022

             2.4 TROŠKOVI POSLOVANJA ZA 2022

             2.5 OSTVARENI PRIHODI 2022

3. IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA IZMEDJU DVE SKUPŠTINE

4. USVAJANJE PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZA 2024. GODINU

             4.1 PREDLOG ODLUKE

             4.2 PROGRAM TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA

5. USVAJANJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

             5.1 PREDLOG ODLUKE

             5.2 PLAN PRIHODA I RASHODA

6. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

7. PITANJA I ODGOVORI

             PRILOG:      UPUTSTVO ZA GLASANJE

::::::::::::::::::::::::::: 2022 :::::::::::::::::::::::::::::

ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ ODRŽANE 26.12.2022. GODINE

POZIV I MATERIJALI ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ U 2022 GODINI

POZIV I DNEVNI RED ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU U 2022 GODINI

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE ODRŽANE 28.12.2021.

2. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2021. GODINU

2.1 BILANS USPEHA 2021

2.2 BILANS STANJA 2021

2.3 PRIHODI I RASHODI 2021

2.4 SPECIFIKACIJA DOBAVLJAČA 2021

3. IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA IZMEDJU DVE SKUPŠTINE

4. PROGRAM TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA TPC KALČA NIŠ

5. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023

6. PREDLOG IZMENE I DOPUNE STATUTA

7. RASPISIVANJE IZBORA ZA UPRAVNI ODBOR

     PRILOG:

UPUTSTVO ZA GLASANJE

::::::::::::::::::::::::::: 2021 :::::::::::::::::::::::::::::

POZIV I MATERIJALI ZA ELEKTRONSKU SEDNICU SKUPŠTINE  UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ.  ČLANOVI SKUPŠTINE TREBA DA PO PRIJEMU POZIVA I MATERIJALA GLASAJU NAJKASNIJE DO 28.12.2021. U 17h

POZIV I DNEVNI RED ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU 2021

UPUTSTVO ZA GLASANJE -DO 28.12.2021. U 17h

TAČKA 1. IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE 18.12.2020.G.

2020.12.12-18. ZAPISNIK 1.ELEKTRONSKA SEDNICA SKUPSTINE VLASNIKA LOKALA TPC KALCA

TAČKA 2. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2020

1.-BILANS USPEHA 2020

2.-BILANS STANJA

3.-SPECIFIKACIJA DOBAVLJAČA NA DAN 31.12.2020.

 2020 IZVEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

TAČKA 3. IZVEŠTAJ O RADU U.O. IZMEĐU DVE SKUPŠTINE

TAČKA 4. PROGRAM TEK. I INVEST. ODRŽAVANJA TPC KALČE NIŠ

TAČKA 5. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022.GODINU

PRIHODI I RASHODI 01.01.-31.10.2021

:::::::::::::::::::::::::::: 2020 :::::::::::::::::::::::::::::

POZIV I MATERIJALI ZA ELEKTRONSKU SKUPŠTINU UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ-GLASANJE DO 18.12.2020 U 15 ČASOVA.

2020.12.03.-POZIV I DNEVNI RED ZA ELEK. S. SKUPŠTINE

2020.12.03.- PREDLOG ODLUKA ZA GLASANJE

2019.10.18.-IZVOD IZ ZAPISNIKA SA DRUGE REDOVNE SKUPŠTINE

2019.10.18.-ZAPISNIK SA II RED.SKUPŠTINE UVL TPC KALČA

2.1.-BILANS STANJA 2019

2.2.-BILANS USPEHA 2019

2.3.-DOBAVLJACI 2019

2.4.-PRIHODI I RASHODI 2019

2.5.-ANALIZA IZVRŠENJA RASHODA ZA 2019. G. U ODNOSU NA PLAN,pdf

3.1.-PRIHODI I RASHODI 2020

3.2.-DOBAVLJACI 2020

3.3.-ANALIZA IZVRŠENJA RASHODA ZA 2020. U ODNOSU NA 2019.GODINU

4.-IZVEŠTAJ O RADU U.O. IZMEDJU DVE SEDNICE.

5.-ODLUKE U.O. KOJE TREBA DA POTVRDI SKUPŠTINA

6.-PROGRAM ODRŽAVANJA TPC KALČA NIŠ

7.a.-PLAN PRIHODA ZA 2021

7.b.-PLAN RASHODA ZA 2021

8.-PROBLEMI SA ČIŠĆENJEM

2020.12.12-18. ZAPISNIK 1.ELEKTRONSKA SEDNICA SKUPSTINE VLASNIKA LOKALA TPC KALCA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

01.O NAMA

1.-UGOVOR SA JKP O.N.

1.2.-2015.01.25.-JKP O.N. UGOVOR O VRŠENJU NAPLATE

1.3.- 2017.10.20. Zaključen novi Ugovor sa JKP O.N.

2.-Odluka o kucnom redu u TPC KALČA NIŠ

3.-ŠTA ŽELIMO U KALCI..

4.-R 3 br. 84-16.- REŠENJE  O UVOĐENJU PRIVREMENE MERE DONETO 12.05.2016.G.

5.-VAŽNO OBAVEŠTENJE

5.1.-POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ZA 12.01.2017.

5.2.-POZIV ZA PONOVLJENU SEDNICU SKUPŠTINE 17.01.2017

5.3.-ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE OBJAVLJEN NA STRANI: ODLUKE SKUPŠTINE

5.4.-PREČIŠĆENI TEKST STATUTA OBJAVLJEN NA STRANI: STATUSNA DOKUMENTA

6.-POZIV ZA 48. SEDNICU UPRAVNOG ODBORA

7.-Odluka o zakupu zauzetog prostora

8.-POZIV I MATERIJALI ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU KOJA ĆE SE ODRŽATI 26.10.2017. U SALI NARODNOG POZORIŠTA NIŠ U NASTAVKU OD 1.0.0. DO 7.:

8.1.0.0.-EVIDENCIONI LISTIĆ (UPOZORENJE: Obavezno je predati evidencioni listić na ulazu u salu pred početak Skupštine, jer se na osnovu toga utvrđuje kvorum i broj glasova svakog učesnika);

8.1.0.-POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU 26.10.2017.

8.1.1.-Dodatak uz Poziv za Skupštinu ( ŠTAMPANO NA POLEĐINI POZIVA);

8.1.2.-ZAPISNIK sa Skupstine od 17.01.2017. ( OVDE JE KOMPLETAN ZAPISNIK, A U MATERIJALU KOJI SE DOSTAVLJA ZBOG OBIMNOSTI PRILAŽE SE SAMO IZVOD KOJI SADRŽI DONETE ODLUKE);

8.2.-POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE;

8.3.-IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA

8.4.0.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU ZA 2016.G.;

4.1.0.-BILANS USPEHA ZA 2016.G.;

8.4.1.1.-BILANS STANJA ZA 2016.G.;

8.4.1.2.-IZVEŠTAJ O FIN.POSLOVANJU-PRIHODI I RASHODI ZA 2016.G.;

8.4.2.-IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA

8.5.-POTVRĐIVANJE ODLUKA UPRAVNOG ODBORA IZ NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE ;

8.6.-IDEJNI PREDLOG O PRIORITETNIM ULAGANJIMA;

8.7.-IZVEŠTAJ O TOKU SPOROVA ( samo informativno, te se i ne dostavlja uz poziv).

9.-POZIV ZA PONAVLJANJE SKUPŠTINE

10.-.2017.11.07.ZAKLJUČEN Ugovor SA GRADOM

11.-POZIV ZA 54. SEDNICU UPRAVNOG ODBORA

12.-POZIV ZA 55. SEDNICU UPRAVNOG ODBORA

13.-POZIV ZA 56. SEDNICU UPRAVNOG ODBORA

14.-2018.03.29. Uprava za vanr.situacije – Zapisnik o insp.nadzoru

15.-POZIV ZA 58 SEDNICU

16.-OBAVEŠTENJE O PLANIRANOJ SEDNICI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

17.-2018.10.18.-POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU 18.10.2018

17.-tačka 1.-2017.11.02. Zapisnik sa Skupstine;

17.-tačka 2.-2018.10.18.-IZVEŠTAJ O RADU UO IZMEDJU DVE SKUPSTINE;

17.-tačka 3.-Bilans stanja;-Bilans uspeha;-IZVEŠTAJ PRIHODA I RASHODA-FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA PER. 01.01.-30.09.2018.;

17.-tačka 4.-2018.09.11.-PREDLOG ODLUKE O PRAVILIMA KUĆNOG REDA U ZGRADI TPC KALČA NIŠ;

17.-tačka 5.-Nacrt odluke za podnošenje tužbe za zemljište;

17.-tačka 6.-Nacrt odluke o definisanju prostora za izdavanje;

17.-tačka 7.-Nacrt odluke o utvrđivanju cene za upravljanje i održavanje zgrade;

17.-tačka 8.-2018.10.03.-PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOCA;

17.-tačka 9.-2018.10.18.-Predlog odluke o uklanjanju stare konstruk.pok.stepenica

18. 2018.12.28-POZIV ZA 62 SEDNICU UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

19. MATERIJAL ZA PRVU REDOVNU SKUPŠTINU UDURŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ, U 2019.G., KOJA ĆE SE ODRŽATI 31.JANUARA 2019.GODINE SA POČETKOM U 12 h U SALI SKUPŠTINE GRADA, ul. Nikole Pašića br.24 na 1.spratu.

19.0. 2019.01.31.-POZIV ZA PRVU REDOVNU SKUPŠTINU U 2019

19.1.2018.10.18.-IZVOD IZ ZAPISNIKA SA REDOVNE SKUPŠTINE-FINALNO

19.2. ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ORGANE SKUPŠTINE

19.5. PROGRAM UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA TPC KALČE NIŠ ZA 2019.

19.6. FINANSIJSKI PLAN ZA POSLOVNU 2019

19.8. PREDLOG UGOVORA IZMEĐU UDRUŽENJA I ZASTUPNIKA

Zapisnik sa prethodne Skupštine je objavljen na stranici „ODLUKE SKUPŠTINE“.

Po ostalim tačkama izveštaji se podnose na samoj sednici

TENDERSKA DOKUMENTACIJA-„UMIVANJE“ KALČE , NALAZI SE NA STRANI: TENDERI

2020.08.07.- Plan primene mera za sprecavanje pojave i sirenja epidemije

UPUTSTVO O MERAMA PREVENCIJE ZA KORONA VIRUS COVID -192020.08.10.-UPOZORENJE -Zastitna maska i odstojanje

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://kalca.na.rs/?page_id=80