PROBLEM SA IZNOSIMA ZA PLAĆANJE NA RAČUNIMA ZA VODU

Udruženje vlasnika lokala TPC „Kalča“ – Niš nikada i ničim nije preuzela obavezu da obezbedi da u istom danu svako otvori lokal radi očitavanja vodomera niti to može. Svi dosdašnji pokušaji da se nateraju vlasnici-korisnici lokala da slikaju vodomer i da stanje dostave NAISSUSU su bili bezuspešni. Rezultat toga je pojava gubitka određene količine vode i rastur koji se fakturiše redovnim platišama sa ugrađenim kontrolnim vodomerima.
Obzirom da su se u pojedinim lokalima koji nisu u funkciji (a kojih ima popriličan broj) javile havarije na vodovodnoj instalaciji, smatramo da je jedino ispravno rešenje da se gubitak određene količine vode – rastur, ne raspodeljuje lokalima sa očitanim stanjem na kontrolnim vodomerima, nego naprotiv, treba raspodeliti na lokale gde nije moguće očitavanje stanja, prema površini lokala ili po vodomeru.
JKP NAISSUS-u je poslat dopis u vezi rešavanja ovog problema i preporuka vlasnicima lokala kojima je stigao račun za vodu sa zaduženjem većim nego što je očitano stanje je da se prijavi reklamacija JKP NAISSUS.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://kalca.na.rs/?p=4485