okt 23

IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA IZMEĐU DVE SKUPŠTINE

3.-IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA;

4.2.-4.2.-IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA

Ovi izveštaji su objavljeni i na stranici INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA uz ostali materijal  za Skupštinu koja će se održati 26.10.2017. godine u Narodnom pozorištu.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1346

okt 16

OBAVEŠTAVAMO SVE VLASNIKE LOKALA U TPC „KALČA“ NIŠ DA JE POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU SA MATERIJALIMA POSTAVLJEN NA STRANI: INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA POD REDNIM BROJEM 8.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1308

okt 10

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ Poštovani članovi Skupštine, Najavljujemo Vam da će se Godišnja skupština Udruženja vlasnika lokala TPC „Kalča“ Niš održati 26.Oktobra 2017.g. u sali Narodnog pozorišta Niš. Naglašavamo da će za tu Skupštinu biti pozvani svi vlasnici lokala u TPC „Kalča“ Niš, jer su svi vlasnici lokala po osnovu vlasništva članovi Skupštine Udruženja ( čl.5.stav 2. i čl.41. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada „Sl.glasnik RS“ br.104/2016 i čl.5. Statuta Udruženja). Poziv za Skupštinu sa materijalima će biti blagovremeno dostavljen i to: direktno u lokalima, na kućne adrese, na oglasnoj tabli TPC „Kalča“ Niš i na sajtu TPC „Kalča“ Niš na stranici: INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA.

U slučaju da iz bilo kojih razloga dođe do promene termina za održavanje Skupštine, blagovremeno će mo vas obavestiti, preko ovog sajta i preko oglasne table, odnosno preko poziva koji će vam biti dostavljeni.

Predsednik Upravnog odbora,

D.Pavlović

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1299

sep 13

odluka o zakupu zauzetog prostora

Upravni odbor je na svojoj 48. sednici doneo Odluku da se pozovu svi vlasnici i zakupci koji su radi vršenja svoje delatnosti ( kafići, picerije, restorani, poslastičare i sl) i da zaključe ugovore sa Udruženjem o zakupu prostora koji su samovlasno zauzeli ispred svojih lokala na prostoru koji pripada zajedničkom objektu. Na Skupštini 03.09.2016. godine doneta je Odluka da se obavežu svo koji su zauzeli zajednički prostor da taj prostor zakupe ili ga oslobode.

Sve dosadašnje intervencije kod pojedinih vlasnika koji su nepotrebno zauzeli prostor da ga oslobode, nažalost  samo delimično  se uspelo kod korisnika koji shvataju potrebu da se prostor oslobodi.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1239

jul 10

OBAVEŠTENJE PU-SEKTORA ZA VAN.SITUACIJE O POSTUPANJU PO PRIJAVAMA UDRUŽENJA

2017.07.05.-Obavetenje o postupanju Sektors za vanredne situacije – PP policija

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1212

jun 29

ANALIZA UGOVORA ZA ODRŽAVANJE TPC KALČE KOJI NUDI MIŠA MITROVIĆ U SARADNJI SA ZANATSKOM RADNJOM JUGOLIFT

2017.06.27.-INFORMACIJA-Analiza ponuđenog ugovora sa Jugoliftom

Poštovani Vlasnici lokala u TPC Kalča Niš. Ugovor koji je predmet analize ste svi vi dobili od takozvanog nestranačkog inicijativnog odbora. Detaljno pogledajte taj Ugovor, a zatim pročitajte gornju INFORMACIJU-Analiza ponuđenog ugovora sa Jugoliftom i sami će te se uveriti da je akcija koju vodi taj odbor usmerena na stvaranje bunta i neraspoloženja vlasnika lokala, a zasniva se na polovičnim informacijama, lažima i neznanju.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1194

jun 15

FANTOMSKA SKUPŠTINA ONIH KOJI SU UTUŽENI ZBOG NEPLAĆANJA RAČUNA ZA ODRŽAVANJE KAKLČE

Vlasnike lokala koji ne plaćaju račune za održavanje Kače, Udruženje je moralo da utuži. Koliko god da oni to odlažu, nedolasacima na rasprave, pozivanjem raznih svedoka, koji su takođe utuženi vlasnici, novim podnescima i sl. ali poneka tužba već postaje pravosnažna i  sudski troškovi i kamata često tripliraju glavni dug.

S’obzirom da je takvo razvlačenje očigledno neracionalno, takvi vlasnici grupisani oko Miše Mitrovića, koji se služi lazima i izmišljotinama osmislili su akciju da formiraju Skupštinu, kao da ona koju smo mi formirali 17.01.2017. i ne postoji, da tu skupštinu, bez obzira što dođe njih desetak, legalizuju i da na taj način novim tužbama ospore rad naše skupštine i na taj način pokušaju da izbegnu plaćanja i da sve do sada urađeno ponište.

Naravno da to niti je dobro niti pametno, ali oni na taj način stvaraju smutnju, izazivaju strah i nesigurnost određenog broja vlasnika lokala.

S’ obzirom na pojedine veze i vezice došli su i do komunalne inspekcije i tvrdili da Udruženje mora da bude formirano kao Stambena Zajednica i registrovano u registar Stambenih zajednica kod G.O. Medijana.

Iz tih razloga tražili smo od NADLEŽNOG MINISTARSTVA MIŠLJENJE  da nam potvrdi da li treba da bude udruženje i da se to ne registruje u G.O. već kod APR-a. U prilogu je to mišljenje, koje potvrđuje da smo pravilno organizovani i registrovani i da smo u skladu sa tim Zakonom  jedini ovlašćeni da Upravljamo zajedničkim objektom TPC Kalča.

Na osnovu tog Mišljenja, Komunalna inspekcija je dostavila svoje mišljenje gradskom Pravobraniocu.

Poštovani prijatelji, umesto da slušate Mišine nebuloze, pogledajte naš sajt i proverite da li stvarno Eurolift naplaćuje  velike pare za održavanje Kalče. Utvrdite sami koliko nas košta održavanje. Svi dobronamerni vlasnici lokala vide da Kalču održava jedan čovek koji za skoro minimalnu zaradu obavlja sve poslove. Iz mesečnih pregeleda uplata i isplata vidite tačno koliko je naplaćeno i kako se troši svaki dinar. Jasno je, da čisto tekuće održavanje Kalče, kakvo nudi Miša sa Jugoliftom za 15 dinara po metru kvadratnom, za 2016. godinu iznosi manje od 4 dinara po metru kvadratnom. Zna to dobro i Miša da troškovi nisu samo  tekuće održavanje, već najveći deo prihoda ide za zajedničku struju, za fizičko obezbeđenje, koje vrši ovlašćena organizacija i to u skladu sa propisima koji regulišu to pitanje.

Zato vas pozivamo da ignorišete njihovo nastojanje da unesu zabunu i da ne učestvujete u njihovim prljavim rabotama, jer je njihov cilj da ne plate zaostale račune.

Ako zajedničkim snagama istrajemo i naplatimo sve zaostale račune, a za nedobronamerne i sa zateznom kamatom, na računu Udruženja sakupiće se dovoljno novca za rešavanje većine problema TPC Kalče

MIŠLJENJE MINISTARSTVA GRAĐEVINE19.06.2017 –

Dopis za fantomsku skupštinu (1)

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1183

maj 03

PRESUDE

 

 

POŠTOVANI VLASNICI LOKALA U TPC KALČA NIŠ

Obraćam vam se, prvo kao komšijama i suvlasnicima zajedničkog objekta TPC Kalča, a posebno kao članovima Udruženja vlasnika lokala, jer ste saglasno čl.5. Statuta svi članovi Udruženja sa jednakim pravima i obavezama.

S’obzirom da znatan broj vlasnika lokala ne izvršava svoje finansijske obaveze koje se odnose na troškove upravljanja i održavanja zajedničkog objekta, JKP Objedinjena naplata je na osnovu Odluke Upravnog odbora Udružnja vlasnika lokala TPC Kalča, pokrenula postupak prinudne naplate protivu većeg broja vlasnika.

Jedan broj vlsnika lokala se odlučio da uđe u posupak parnice, što u svakom slučaju znantno povećava troškove parničnog postupka i naplate obaveza. Na takav potez su s odlučili verovatno što su ih pojedini advokati ubedili da mogu da izbegnu plaćanje obaveza na isti način i u istoj visni kako plaćaju i oni koji to savesno i na vreme čine.

U želji da vam ukažemo na to da su ovi sporovi besmisleni i bez šanse da se dobiju, da je nepotrebno sebi nametati velike sudske i advokatske namete, prilažemo vam neke presude okončanih sporova iz kojih ćete videti da svi koji su ušli u parnicu osporavaju svoju obavezu na isti način, ali očigledno konačni ishod je da su troškovi višestriuko veći od glavnog duga, ne računajući i troškove plaćene svojim advokatima.

Kao što sevidi iz Pravosnažne presude vlasnik teba da plati za 16.000 dinara glavnog duga sve zatezne kamate i plus parnične troškove  od oko 65.000 dinara, takođe sa zateznom kamatom.

Postavlja se pitanje imali smisla voditi spor.

Predlažemo Vam da sa JKP Objedinjneom naplatom sačinite sporazum o reprogramu duga na 12 meseci i izmirite svoju obavezu i da se kao ravnopravni član Udruženja, umesto nesporazuma i sporova uključite aktivno u upravljanje TPC Kalčom i date pun doprinos rešavanju velikog broja problema u ovom tržnom centru.

S poštovanjem

Predsednik Upravnog odbora

D.Pavlović

Presuda MĐ

Presuda SZ

2017.09.28.- II step.presuda 5.Pž. 2357-16

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1141

feb 07

GRAD NIŠ POTPISAO SPORAZUM O ISPLATI OBAVEZA ZA ODRŽAVANJE TPC KALČE NIŠ

Blizu tri godine je bilo potrebno da Grad Niš i suštinski pristupi zajedničkom održavanju TPC Kalče Niš.

Poznato je građanima Niša, a naročito vlasnicima lokala u TPC Kalči Niš, koje su po enormno visokim cenama kupovali, da je nad  investitorom G.P. Građevinar Niš uveden stečajni postupak još 2013,. godine, a da Građevinar kao investitor nije izvršio svoj zadatak za koji je uzeo veliki novac. Naime Objekat nije dovršen u skladu sa projektom, a u medjuvremenu su negde u dogovoru sa pojedinim rukovodiocima Građevinara, a negde samovoljno izvršene mnoge izmene u odnosu na projekat. Što je najgore, uništena je skupocena oprema za hlađenje i grejanje, uništeni su razbvodni sistemi, objekat je još 2013 bio napušpten,otvoren 24 sata, bez obezbeđenja, bez upravljanja, bez održavanja i tako je TPC Kalča postao stecište beskućnika, narkomana, kriminala pa čak i bluda.

62465_729365457089333_512483476_n

1379650_729365453756000_601775416_n

Ovo su samo dve fotografije koje pokazuju kako je Kalča izgledao iznutra.

Ovo Udruženje je 09.04.2014. godine pokušalo da okupi sve vkasnike lokala u TPC Kalča i da preuzme brigu o zugradi. Nažalost, kao što to među nama često biva, uvek se nađu neki koji su protiv, koji neznaju kako bi, ali znaju kako to što neko pokušava nije dobro i sve vreme i danas pokušavaju da sruše to što ovo Udruženje gradi i da ometaju ono što bi trebalo da bude korist svih nas, pa jednako i tih koji nas ruše, optužuju, vređaju, prete, pljuju.

Iz tih razloga, ovo Udruženje je , oslanjajući se na Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa ( član. 15. Zakona) zatražilo od Suda da uredi način upravljanja i održavanja objekta TPC Kalča. Sud je odredio jednu, pa drugu privremenu meru, kojim je Udruženje vlasnika lokala ovlastio da upravlja objektom, a zatim je kompletirana dokumentacija data za pokretanje vanparničnog postupka.

Sve vreme od samog početka Grad Niš je davao snažnu podršku Udruženju i čak odredio svoje predstavnike u Upravnom odboru Udruženja. Medjutim, za učešće Grada u održavanju objekta bilo je mnogo smetnji zbog nekih lokalnih propisa koji nisu predvideli i ovakve slučajeve, pa je bilo potrebno vreme da se lokalni propisi usklade sa stanjem na terenu i stvore uslovi da Grad nesmetano učestvuje ravnopravno sa svim vlasnicima lokala u Kalči u redovnom održavanju zgrade.

Dana 02.02.2017. godine je zaključen sporazum o isplati svih obveza za prethodni period, a počev od 01.01.2017. godine Grad više neće vraćati fakture za pokriće troškova održavanja, već će redovno izvršavati svoje obaveze.

Sa kompletnim uključenjem Grada koji je najveći pojedinačni vlasnik lokala u Kalči, naše Udruženje dobija jasnu podršku i postaje znatno jače i sposobnije i za krupnije investicije na sređivanju Kalče, počev od OZAKONJENJA i dobijanja UPOTREBNE DOZVOLE, do sređivanja krova, sistema za hlađenje i sl.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1066

jan 05

ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ

Poštovani vlasnici posebnih delova (lokala) u zajedničkom objektu TPC  „KALČA“ Niš.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada je objavljen u Službenom listu RS br. 104/2016 i stupio na nagu.

Ovaj Zakon je definitivno uredio način upravljanja i poslovnim zgradama.

Po članu 15. stav 1. tačka 4. propisano je da zgradama koje nemaju nijedan stan ( poslovne zgrade) upravljaju vlsanici posebnih delova preko svojih orgna.

U stavu 2. istog člana, predviđeno je da je za upravljanje potrebno imati pravno lice  osnovano u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju  osnivanje i pravni položaj udruženja, stim da se odredbe Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koje se odose na  nadležnosti, prava i obaveze skupštine i upravnika stambene zajednice, shodno primenjuju na nadležnosti skupštine i zastupnika  tog udruženja.

S’obzirom da Udruženje vlasnika lokala TPC „Kalča“ Niš, već na osnovu privremene mere vrši tu funkciju i s’obzirom da se u vršenju te funkcije moramo prilagoditi pomenutom Zakonu, zakazana je sednica SKUPŠTINE KOJU ČINE SVI VLASNICI LOKALA, kako bi izmenili Statut i prilagodili ga Zakonu. Praktično usvajanjem izmena i dopuna Statuta ČLANOVIMA UDRUŽENJA SMATRJU SE SVI VLASNICI LOKALA U TPC „KALČA“ NIŠ. Izmenom i dopunom Statuta stvaramo uslove da se prekine vanparnični postupak koji je otvoren i koji bi trajao u nedogled.

POZIV za Skupštinu je objavljen na oglasnoj tabli, koja se nalazi u centralnom HOLU TPC „KALČA“ .Takođe poziv je objavljen i na sajtu na „strani“ „INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA“, gde su uz poziv na istom mestu objavljene  i izmene i dopune Statuta i prečišćeni tekst Statuta, kao i Zapisnik sa prethodne Skupštine.

Skupština je zakazana u SALI SKUPŠTINE GRADA za 12. Januar 2017. godine sa početkom u 12h.

Pored toga, pozivi će se uputiti poštom na kućnu adresu i dostaviti u svaki lokal.

Poštovani vlasnici pozivamo Vas da dođete na Skupštinu i da definitivno svi zajedno organizovani u okviru Udruženja vršimo upravljanje zajedničkim objektom u interesu sviju nas.

Sa njboljim željama u Novoj 2017. godini.

Upravni odbor Udruženja Vlasnika lokala TPC „Kalča“

 

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1019