PROBLEM DOSTAVE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU

Poštovani korisnici,

zbog čestih pritužbi vlasnika lokala da ne dobijaju račune za potrošnju električne energije, održali smo sastanak sa predstavnicima EPS-a. Dobili smo informaciju da trenutno raspolažu bazom podataka u kojima nema adresa dostave i da zbog toga ne stižu računi. Dogovoreno je da svako ko u T.P.C. “Kalča” ima pomenuti problem pošalje e-mail sa podacima kako bi na dalje nesmetano stizali računi.

    Potrebno je da na kopiji nekog računa koji dobijete u distribuciji, proverite adresu dostave, ukoliko je nepotpuna (samo Obrenovićeva 46 bez jasne oznake lokala) pošaljete email na adresu ana.milovanovic2@eps.rs u kome će te navesti:

  1. ED broj
  2. Šifra mernog mesta
  3. Ime Vlasnika
  4. Adresa dostave (ulica, broj, lamela, sprat i broj lokala)
  5. Telefon
  6. Email
  7. Slika računa

                                                                                   S’poštovanjem

                                                                                   Marko Milošević

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3069

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ RASPISUJE KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA

NAZIV POSLOVA I ZADATAKA: RUKOVODILAC ODRŽAVANJA

RADNO ISKUSTVO: NAJMANJE JEDNA GODINA

ŠKOLSKA SPREMA: VISOKO OBRAZOVANJE

OSTALI USLOVI:DOBRO POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU, KANDIDAT MORA BITI TOLERANTAN I KOMUNIKATIVAN, DA NIJE OSUĐIVAN I DA NOJE POD ISTRAGOM.

KONKURS TRAJE DO POPUNE RADNOG MESTA

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=2630

ODLUKA O POVEĆANJU CENE ZA ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKOG PROSTORA

ODLUKA

 O POVEĆANJU CENE ZA 2021.GODINU

Na osnovu Odluke Skupštine Udruženja vlasnika lokala TPC „KALČA“ Niš na elektronskoj sednici od 18.12.2020. godine, kojom je  ovlašćen Upravni odbor UVL TPC „KALČA“ Niš da, ukoliko JKP Mediana otkaže ugovore sa vlasnicima lokala za čišćenje zajedničkih prostorija TPC „KALČE“ Niš, Upravni odbor prikupi ponude za čišćenje i na osnovu njih izabere najpovoljniju ponudu i zaključi Ugovor, kao i da poveća cenu održavanja najviše za iznos čišćenja, Upravni odbor na svojoj 24. ELEKTRONSKOJ Sednici OD 12-14.04.2021.g. donosi sledeću

O  D  L  U  K  U

U cilju obezbeđenja novčanih sredstava za  finansiranje troškova održavanja čistoće u zajedničkim delovima TPC „KALČE“ Niš, svim vlasnicima lokala pored šifre  50-obezbeđenje, održavanje i krupne popravke,KOJA OSTAJE NE PROMENJENA na fakturama, dodaje se nova šifra koja će glasiti: ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKOG PROSTORA TPC KALČA .

Cena za ovu šifru iznosiće 660 rsd po po jednoj fakturi za lokale koji imaju koeficijenat 1 za učešće u obezbeđenju sredstava za upravljanje i održavanje , a 330 rsd po jednoj fakturi za lokale koji imaju koeficijenat 0,5.

U Nišu, 12.04.2021.g.                                 

PREDSEDNIK,

 Dragoslav Pavlović

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=2576

COVID 19

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

OBAVEŠTAVAMO sve vlasnike lokala u TPC „KALČA“ Niš, da na osnovu stava  VLADE REPUBLIKE SRBIJE 08 br.53-00-2448/2021-11 od 25.Marta 2021. Godine, Rad lokala u TPC „KALČA“ NIŠ nije zabranjen, jer se zatvaranje tržnih centara  ne odnosi na vrstu TPC kao što je  TPC „Kalča“ Niš.

To znači da svi lokali koji se bave prodajom  robe, kao i lokali za priužanje drugih usluga, (krojači, obućari, frizeri i dr.) i poslovni prostori mogu da rade u skladu sa propisanim merama, uz obavezno korišćenje maski i držanja neophodne distance od 9 m² po osobi.

Stav vlade  08 br. 53-00-2448/2021-11 od 25.03.2021. ,kao i

Stav vlade  08 br. 53-00-2448/2021-12 od 25.03.2021.

Nalaze se na oglasnoj tabli ( kod liftova).

U Nišu, 29.03.2021               

Za UDRUŽENJE VL TPC „KALČA“ NIŠ

                                                                       PREDSEDNIK,

Dragoslav Pavlović

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=2560

A.A.A. NOVOSTI

ELEKTRONSKA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ – GLASANJE PUTEM EMAILA NA ADRESU tpckalcanis@gmail.com ILI SMS PORUKOM NA TELEFON 062661277

POZIV I MATERIJALI NALAZE SE NA STRANI „INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA“

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=2472

PISMA VLASNIKA LOKALA I ODGOVORI

Poštovani  vlasnici lokala u TPC Kalča Niš,

Otvorili smo novu stranu koja glasi: PISMA VLASNIKA LOKALA I ODGOVORI

Na ovoj stranici ćemo u buduće objavljivati pisma i predloge vlasnika lokala koja budu upućena Udruženju vlasnika lokala. Ovo je sajt sviju nas, a nažalost posećuje ga mali broj vlasnika lokala, a na sajtu možete saznati sve o radu Udruženja, o finansijskim izveštajima, o tenderima i sl..

Pozivamo vas da bez ustručavanja pišete o svemu što vas interesuje, a naročito bi dobro došle dobre ideje i predlozi za rešavanje pojedinih pitanja.

Posetite stranu pod gornjim nazivom i vidite šta je sve objavljeno.

Vaš Predsednik Udruženja

Dragoslav Pavlović

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1764

POPIS ZAUZEĆA PROSTORA U TPC KALČI I ZEMLJIŠTA NA K.P.3932/1 K.P. BUBANJ NIŠ

2018.10.18.-ODLUKA O KORIŠĆENJU ZEMLJIŠTA I ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE TPC „KALČA“ NIŠ I USLOVIMA ZA IZDAVANJE ISTIH U ZAKUP VLASNICIMA POSEBNIH DELOVA I TREĆIM LICIMA;

2018.10.31.-REŠENJE O POPISU ZAUZEĆA

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1746

odluka o zakupu zauzetog prostora

Upravni odbor je na svojoj 48. sednici doneo Odluku da se pozovu svi vlasnici i zakupci koji su radi vršenja svoje delatnosti ( kafići, picerije, restorani, poslastičare i sl) i da zaključe ugovore sa Udruženjem o zakupu prostora koji su samovlasno zauzeli ispred svojih lokala na prostoru koji pripada zajedničkom objektu. Na Skupštini 03.09.2016. godine doneta je Odluka da se obavežu svo koji su zauzeli zajednički prostor da taj prostor zakupe ili ga oslobode.

Sve dosadašnje intervencije kod pojedinih vlasnika koji su nepotrebno zauzeli prostor da ga oslobode, nažalost  samo delimično  se uspelo kod korisnika koji shvataju potrebu da se prostor oslobodi.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1239

TELEFONI ZA HITNE INTERVENCIJE

FIZIČKO OBEZBEĐENJE- NIFON 060 744 32 79

HITNE INTERVENCIJE ZA VODU, KANALIZACIJU, STRUJU…0616299425

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=190