TEKUĆI RAČUN UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC KALČA

NAPOMENE:

IZVODI  SA TEKUĆEG  RAČUNA ZA 2014. GODINU SU OBRISANI 05.03.2015.godine

IZVODI  SA TEKUĆEG RAČUNA ZA 2015. GOIDNU SU OBRISANI  03.03.2016.godine

IZVODI SA TEKUĆEG RAČUNA ZA  2016. GODINI SU OBRISANI 06.11.2017.godine

 IZVODI SA TEKUĆEG RAČUNA U 2017. G.

MESEČNI IZVEŠTAJI:

2017.01.31.- PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU U PERIODU 01.01.2017-31.01.2017

2017.02.28.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU U PER. 01.02.-28.02.2017

2017.03.31.-Promet na tekućem računu za per. 01.03-31.03.2017

2017.04.30.-Promet na tekućem računu za per. 01.04.-30.04.2017

2017.05.31.-Promet na tekućem računu 01.05.2017-31.05.2017 (1)

2017.06.30.-Promet na tekućem računu 01.01.2017-30.06.2017 (1)

2017.07.31.-Promet na tekućem računu 01.07.2017-31.07.2017

2017.08.31.-Promet na tekućem računu 01.08.2017-31.08.2017 (1)

2017.09.30.-Promet na tekućem računu 01.09.-30.09.2017

2017.10.31.-Promet na tekućem računu 01.10.2017-31.10.2017

2017.11.30.-Promet na tekućem računu 01.01.2017-30.11.2017

2017.12.31.-Promet na tekućem računu 01.01.2017-31.12.2017

DNEVNI IZVODI:

Izvod br.1 Izvod br.2 Izvod br.3 Izvod br.4 Izvod br.5 Izvod br.6 Izvod br.7 Izvod br.8 Izvod br.9 Izvod br.10 Izvod br.11 Izvod br.12. Izvod br.13 Izvod br.14, Izvod br.15 Izvod br.16 Izvod br.17 Izvod br.18 Izvod br.19. Izvod br.20 Izvod br.21 Izvod br.22.Izvod br.23 Izvod br.24 Izvod br.25. Izvod br.26 Izvod br.27 Izvod br.28 Izvod br.29 Izvod br.30. Izvod br.31 Izvod br.32 Izvod br.33 Izvod br.34 Izvod br.35 Izvod br.36 Izvod br.37 Izvod br.38 Izvod br.39 Izvod br.40 Izvod br.41 Izvod br.42 Izvod br.43 Izvod br.44 Izvod br.45 Izvod br.46 Izvod br.47 Izvod br.48 Izvod br.49 Izvod br.50 Izvod br.51 Izvod br.52 Izvod br.53 Izvod br.54 Izvod br.55, Izvod br.56 Izvod br.57 Izvod br.58 Izvod br.59 Izvod br.60 Izvod br.61 Izvod br.62, Izvod br.63 Izvod br.64 Izvod br.65 Izvod br.66 Izvod br.67 Izvod br.68 Izvod br.69 Izvod br.70 Izvod br.71 Izvod br.72 Izvod br.73, Izvod br.74Izvod br.75, Izvod br.77-br.76 ne postoji, Izvod br.78, Izvod br.79 Izvod br.80, Izvod br.81 Izvod br.82 Izvod br.83 Izvod br.84 Izvod br.85 Izvod br.86, Izvod br.87,Izvod br.88 Izvod br.89 Izvod br.90 Izvod br.91;Izvod br.92;Izvod br.93; Izvod br.94; Izvod br.95; Izvod br.96; Izvod br.97; Izvod br.98; Izvod br.99; Izvod br.100; Izvod br.101; Izvod br.102;  Izvod br.103;  Izvod br.104; Izvod br.105; Izvod br.106;  Izvod br.107; Izvod br.108; Izvod br.109; Izvod br.110; Izvod br.111; Izvod br.112; Izvod br.113; Izvod br.114; Izvod br.115; Izvod br.116; Izvod br.117;  Izvod br.118;  Izvod br.119; Izvod br.120; Izvod br.121; Izvod br.122; Izvod br.123; Izvod br.124; Izvod br.125; Izvod br.126Izvod br.127; Izvod br.128; Izvod br.129; Izvod br.130; Izvod br.131; Izvod br.132;  Izvod br.133;  Izvod br.134; Izvod br.135; Izvod br.136; Izvod br.137;  Izvod br.138; Izvod br.139; Izvod br.140;  Izvod br.141;  Izvod br.142; Izvod br.143; Izvod br.144; Izvod br.145; Izvod br.146;  Izvod br.147; Izvod br.148; Izvod br.149; Izvod br.150; Izvod br.151; Izvod br.152; Izvod br.153; Izvod br.154; Izvod br.155; Izvod br.156; Izvod br.157;

IZVODI SA TEKUĆEG RAČUNA ZA 2018.GPODINU

MESEČNI IZVEŠTAJI:

2018.01.31.-Promet na tekućem računu 01.01.2018-31.01.2018
2018.02.28.-Promet na tekućem računu 01.02.2018-28.02.2018                                                                2018.03.31.-Promet na tekućem računu 01.01.-31.03.2018                                                                             2018.04.30.-Promet na tekućem računu 01.04.2018-   30.04.2018                                                                                 2018.05.31.-Promet na tekućem računu u per 01.05.-31.05.2018                                                  2018.06.30.-Promet na tekućem računu 01.06.2018-30.06.201                                                                     2018.07.31.-Promet na tek.računu u periodu 01.07.2018-31.07.2018                                                      2018.08.31.-Promet na tekućem računu 01.08.2018-31.08.2018                                                                          2018.09.30.-Promet na tek. računu u per. 01.09.2018-30.09.2018                           

 2018.10.31.-Promet na tekućem računu 01.10.2018-31.10.2018

2018.11.30.-Promet na tekućem računu 01.11.2018-30.11.2018

2018.12.31.-Promet na tekućem računu 01.12.2018-31.12.2018

DNEVNI IZVODI:


Izvod br. 1;  Izvod br. 2;  Izvod br. 3;  Izvod br. 4;  Izvod br. 5;  Izvod br. 6;  Izvod br. 7;  Izvod br. 8;  Izvod br. 9;  Izvod br. 10;  Izvod br. 11;  Izvod br. 12;  Izvod br. 13;  Izvod br. 14; Izvod br. 15; Izvod br. 16; Izvod br.17 ;   Izvod br. 18; Izvod br. 19; Izvod br. 20; Izvod br. 21; Izvod br. 22; Izvod br. 23; Izvod br. 24; Izvod br. 25;  Izvod br. 26;  Izvod br. 27; Izvod br. 28; Izvod br. 29; Izvod br. 30;  Izvod br. 31;  Izvod br. 32; Izvod br.33; Izvod br. 34; Izvod br. 35; Izvod br. 36; Izvod br. 37; Izvod br. 38; Izvod br. 39; Izvod br. 40; Izvod br. 41; Izvod br. 42; Izvod br. 43; Izvod br. 44; Izvod br. 45 ; Izvod br. 46; Izvod br. 47; Izvod br. 48; Izvod br. 49; Izvod br. 50; Izvod br. 51; Izvod br. 52; Izvod br. 53; Izvod br. 54; Izvod br. 55; Izvod br. 56; Izvod br. 57; Izvod br. 58; Izvod br. 59; Izvod br. 60; Izvod br. 61; Izvod br. 62; Izvod br. 63; Izvod br. 64; Izvod br. 65; Izvod br. 66; Izvod br. 67; Izvod br. 68; Izvod br. 69; Izvod br. 70; Izvod br. 71; Izvod br. 72; Izvod br. 73; Izvod br. 74; Izvod br. 75; Izvod br. 76; Izvod br. 77; Izvod br. ;Izvod br. 78 ;Izvod br. 79; Izvod br. 80 ; Izvod br. 81; Izvod br. 82; Izvod br. 83;Izvod br. 84; Izvod br. 85;  Izvod br. 86;  Izvod br. 87;  Izvod br. 88 ; Izvod br. 89;  Izvod br. 90;  Izvod br. 91;  Izvod br. 92;  Izvod br. 93;  Izvod br. 94;  Izvod br. 95;  Izvod br. 96;  Izvod br. 97;  Izvod br. 98; Izvod br. 99; Izvod br. 100; Izvod br. 101; Izvod br. 102; Izvod br. 103; Izvod br. 104; Izvod br. 105; Izvod br. 106; Izvod br. 107; Izvod br. 108; Izvod br. 109; Izvod br. 110; Izvod br. 111;  Izvod br. 112; Izvod br. 113; Izvod br. 114; Izvod br. 115; Izvod br. 116; Izvod br. 117; Izvod br. 118;  Izvod br. 119; Izvod br. 120; Izvod br. 121; Izvod br. 122; Izvod br. 123; Izvod br. 124; Izvod br. 125; Izvod br. 126;  Izvod br. 127; Izvod br. 128;Izvod br. 129; Izvod br. 130; Izvod br. 131; Izvod br. 132; Izvod br. 133; Izvod br. 134; Izvod br. 135; Izvod;  br. 136; Izvod br. 137; Izvod br. 138; Izvod br. 139; Izvod br. 140; Izvod br. 141; Izvod br. 142; Izvod br. 143; Izvod br. 144; Izvod br. 145; Izvod br. 146; Izvod br. 147; Izvod br. 148; Izvod br. 149; Izvod br. 150; Izvod br. 151; Izvod br. 152; Izvod br. 153; Izvod br. 154; Izvod br. 155; Izvod br. 156; Izvod br. 157; Izvod br. 158; Izvod br. 159; Izvod br. 160; Izvod br. 161; Izvod br.162;  Izvod br. 163; Izvod br. 164.

IZVODI SA TEKUĆEG RAČUNA U 2019

2019.01.31.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.01.2019-31.01.2019

2019.02.28.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU PER. 01.02.2019-28.02.2019

2019.03.31.-PROMET NA TEK. RAČUNU 01.03.2019-31.03.2019

2019.04.30.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.04.-30.04.2019

2019.05.31.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.05-31.05.2019

2019.06.30.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.06.-30.06.2019

2019.07.31.-Promet na tekućem računu 01.07.2019-31.07.2019 (1)

2019.08.31.-Promet na tekućem računu 01.01.2019-31.08.2019

2019.09.30.-Promet na tekućem računu 01.01.2019-30.09.2019

2019.10.31.-Promet na tekućem računiu 01.10.2019-31.10.2019

2019.11.30.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU OD 01.11.-30.11.2019

2019.12.31.-Promet na tekućem računu 01.12.2019-31.12.2019

Izvod br. 1; Izvod br. 2; Izvod br. 3; Izvod br. 4; Izvod br. 5; Izvod br. 6; Izvod br. 7; Izvod br. 8; Izvod br. 9; Izvod br. 10; Izvod br. 11 ;Izvod br. 12; Izvod br. 13; Izvod br. 14; Izvod br. 15; Izvod br. 16; Izvod br. 17; Izvod br. 18; Izvod br. 19; Izvod br. 20; Izvod br. 21; Izvod br. 22; Izvod br. 23; Izvod br. 24; Izvod br. 25; Izvod br. 26; Izvod br. 27; Izvod br. 28; Izvod br. 29; Izvod br. 30; Izvod br. 31; Izvod br. 32; Izvod br. 33; Izvod br. 34; Izvod br. 35; Izvod br. 36; Izvod br. 37; Izvod br. 38; Izvod br. 39; Izvod br. 40; Izvod br. 41; Izvod br. 42; Izvod br. 43;Izvod br. 44; Izvod br. 45; Izvod br. 46; Izvod br. 47; Izvod br. 48; Izvod br. 49; Izvod br. 50; Izvod br. 51; Izvod br. 52; Izvod br. 53; Izvod br. 54; Izvod br. 55; Izvod br. 56; Izvod br. 57; Izvod br. 58; Izvod br. 59; Izvod br. 60; Izvod br. 61; Izvod br. 62; Izvod br. 63; Izvod br. 64; Izvod br. 65; Izvod br. 66; Izvod br. 67; Izvod br. 68; Izvod br. 69; Izvod br. 70; Izvod br. 71; Izvod br. 72; Izvod br. 73; Izvod br. 74; Izvod br. 75; Izvod br. 76; Izvod br. 77; Izvod br. 78; Izvod br. 79; Izvod br. 80; Izvod br. 81; Izvod br. 82; Izvod br. 83; Izvod br. 84; Izvod br. 85; Izvod br. 86; Izvod br. 87; Izvod br. 88; Izvod br. 89; Izvod br. 90; Izvod br. 91;Izvod br. 92,Izvod br. 93;Izvod br. 94;Izvod br. 95;Izvod br. 96,Izvod br. 9;Izvod br. 98;Izvod br. 99;Izvod br. 100;Izvod br. 101;Izvod br. 102,Izvod br. 103;Izvod br. 104;Izvod br. 105, Izvod br. 106;Izvod br. 107;Izvod br. 108; Izvod br. 109; Izvod br. 110; Izvod br. 111; Izvod br. 112; Izvod br. 113; Izvod br. 114; Izvod br. 115; Izvod br. 116; Izvod br. 117; Izvod br. 118; Izvod br. 119; Izvod br. 120;  Izvod br. 121; Izvod br. 122; Izvod br. 123; Izvod br. 124; Izvod br. 125; Izvod br. 126; Izvod br. 127; Izvod br. 128; Izvod br. 129; Izvod br. 130; Izvod br. 131 ;Izvod br. 132; Izvod br. 133; Izvod br. 134; Izvod br. 135; Izvod br. 136; Izvod br. 137; Izvod br. 138; Izvod br. 139; Izvod br. 140; Izvod br. 141; Izvod br. 142; Izvod br. 143; Izvod br. 144; Izvod br. 145; Izvod br. 146; Izvod br. 147; Izvod br. 148; Izvod br. 149; Izvod br. 150; Izvod br. 151; Izvod br. 152; Izvod br. 153;  Izvod br. 154;

MESEČNI I GODIŠNJI PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 2020.

2020.01.31.-PROMET NA TREKUĆEM RAČUNU ZA 01.01.2020-31.01.2020

IZVODI  SA TEKUĆEG RAČUNA ZA 2020. GODINU

Izvod br. 001; Izvod br. 002; Izvod br. 003; Izvod br. 004; Izvod br. 005; Izvod br. 006; Izvod br. 007; Izvod br. 008; Izvod br. 009; Izvod br. 010; Izvod br. 011; Izvod br. 012; Izvod br. 013; Izvod br. 014; Izvod br. 015; Izvod br. 016; Izvod br. 017; Izvod br. 018; Izvod br. 019; Izvod br. 020; Izvod br. 021; Izvod br. 022; Izvod br. 023; Izvod br. 024; Izvod br. 025; Izvod br. 026; Izvod br. 027; Izvod br. 028; Izvod br. 029; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?page_id=99