TEKUĆI RAČUN UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC KALČA

NAPOMENE:

IZVODI  SA TEKUĆEG  RAČUNA ZA 2014. GODINU SU OBRISANI 05.03.2015.godine

IZVODI  SA TEKUĆEG RAČUNA ZA 2015. GOIDNU SU OBRISANI  03.03.2016.godine

IZVODI SA TEKUĆEG RAČUNA ZA  2016. GODINI SU OBRISANI 06.11.2017.godine

 IZVODI SA TEKUĆEG RAČUNA U 2017. G. SU OBRISANI 15.07.2020.

IZVODI SA TEKUĆEG RAČUNA ZA 2018.GPODINU SU OBRISANI 15.07.2020.

IZVODI SA TEKUĆEG RAČUNA U 2019

2019.01.31.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.01.2019-31.01.2019

2019.02.28.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU PER. 01.02.2019-28.02.2019

2019.03.31.-PROMET NA TEK. RAČUNU 01.03.2019-31.03.2019

2019.04.30.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.04.-30.04.2019

2019.05.31.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.05-31.05.2019

2019.06.30.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.06.-30.06.2019

2019.07.31.-Promet na tekućem računu 01.07.2019-31.07.2019 (1)

2019.08.31.-Promet na tekućem računu 01.01.2019-31.08.2019

2019.09.30.-Promet na tekućem računu 01.01.2019-30.09.2019

2019.10.31.-Promet na tekućem računiu 01.10.2019-31.10.2019

2019.11.30.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU OD 01.11.-30.11.2019

2019.12.31.-Promet na tekućem računu 01.12.2019-31.12.2019

Izvod br. 1; Izvod br. 2; Izvod br. 3; Izvod br. 4; Izvod br. 5; Izvod br. 6; Izvod br. 7; Izvod br. 8; Izvod br. 9; Izvod br. 10; Izvod br. 11 ;Izvod br. 12; Izvod br. 13; Izvod br. 14; Izvod br. 15; Izvod br. 16; Izvod br. 17; Izvod br. 18; Izvod br. 19; Izvod br. 20; Izvod br. 21; Izvod br. 22; Izvod br. 23; Izvod br. 24; Izvod br. 25; Izvod br. 26; Izvod br. 27; Izvod br. 28; Izvod br. 29; Izvod br. 30; Izvod br. 31; Izvod br. 32; Izvod br. 33; Izvod br. 34; Izvod br. 35; Izvod br. 36; Izvod br. 37; Izvod br. 38; Izvod br. 39; Izvod br. 40; Izvod br. 41; Izvod br. 42; Izvod br. 43;Izvod br. 44; Izvod br. 45; Izvod br. 46; Izvod br. 47; Izvod br. 48; Izvod br. 49; Izvod br. 50; Izvod br. 51; Izvod br. 52; Izvod br. 53; Izvod br. 54; Izvod br. 55; Izvod br. 56; Izvod br. 57; Izvod br. 58; Izvod br. 59; Izvod br. 60; Izvod br. 61; Izvod br. 62; Izvod br. 63; Izvod br. 64; Izvod br. 65; Izvod br. 66; Izvod br. 67; Izvod br. 68; Izvod br. 69; Izvod br. 70; Izvod br. 71; Izvod br. 72; Izvod br. 73; Izvod br. 74; Izvod br. 75; Izvod br. 76; Izvod br. 77; Izvod br. 78; Izvod br. 79; Izvod br. 80; Izvod br. 81; Izvod br. 82; Izvod br. 83; Izvod br. 84; Izvod br. 85; Izvod br. 86; Izvod br. 87; Izvod br. 88; Izvod br. 89; Izvod br. 90; Izvod br. 91;Izvod br. 92,Izvod br. 93;Izvod br. 94;Izvod br. 95;Izvod br. 96,Izvod br. 9;Izvod br. 98;Izvod br. 99;Izvod br. 100;Izvod br. 101;Izvod br. 102,Izvod br. 103;Izvod br. 104;Izvod br. 105, Izvod br. 106;Izvod br. 107;Izvod br. 108; Izvod br. 109; Izvod br. 110; Izvod br. 111; Izvod br. 112; Izvod br. 113; Izvod br. 114; Izvod br. 115; Izvod br. 116; Izvod br. 117; Izvod br. 118; Izvod br. 119; Izvod br. 120;  Izvod br. 121; Izvod br. 122; Izvod br. 123; Izvod br. 124; Izvod br. 125; Izvod br. 126; Izvod br. 127; Izvod br. 128; Izvod br. 129; Izvod br. 130; Izvod br. 131 ;Izvod br. 132; Izvod br. 133; Izvod br. 134; Izvod br. 135; Izvod br. 136; Izvod br. 137; Izvod br. 138; Izvod br. 139; Izvod br. 140; Izvod br. 141; Izvod br. 142; Izvod br. 143; Izvod br. 144; Izvod br. 145; Izvod br. 146; Izvod br. 147; Izvod br. 148; Izvod br. 149; Izvod br. 150; Izvod br. 151; Izvod br. 152; Izvod br. 153;  Izvod br. 154;

MESEČNI I GODIŠNJI PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 2020.

2020.01.31.-PROMET NA TREKUĆEM RAČUNU ZA 01.01.2020-31.01.2020

2020.02.29.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.02.2020-29.02.2020

2020.03.31.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 03.

2020.04.30.-Promet na tekućem računu za 04.2020

2020.05.31.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU ZA 05.2020

2020.06.30.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU ZA 06.2020

2020.07.31.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU ZA 07.2020

2020.08.31.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.08.2020-31.08.2020

2020.09.30.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU 01.09.2020-30.09.2020

2020.10.31.-Promet na tekućem računu 01.01.2020-31.01.2020

2020.11.30.-PROMET NA TEKUĆEM RAČUNJU 01.11-30.11.2020

2020.12.31.-Promet na tekućem računu 01.12.2020-31.12.2020

2020.12.31.-Promet na tekućem računu 01.12.2020-31.12.2020

IZVODI  SA TEKUĆEG RAČUNA ZA 2020. GODINU

Izvod br. 001; Izvod br. 002; Izvod br. 003; Izvod br. 004; Izvod br. 005; Izvod br. 006; Izvod br. 007; Izvod br. 008; Izvod br. 009; Izvod br. 010; Izvod br. 011; Izvod br. 012; Izvod br. 013; Izvod br. 014; Izvod br. 015; Izvod br. 016; Izvod br. 017; Izvod br. 018; Izvod br. 019; Izvod br. 020; Izvod br. 021; Izvod br. 022; Izvod br. 023; Izvod br. 024; Izvod br. 025; Izvod br. 026; Izvod br. 027; Izvod br. 028; Izvod br. 029; Izvod br. 030; Izvod br. 031; Izvod br. 032; Izvod br. 033; Izvod br. 034; Izvod br. 035; Izvod br. 036; Izvod br. 037; Izvod br. 038; Izvod br. 039; Izvod br. 040; Izvod br. 041; Izvod br. 042; Izvod br. 043; Izvod br. 044; Izvod br. 045; Izvod br. 046; Izvod br. 047; Izvod br. 048; Izvod br. 049; Izvod br. 050; Izvod br. 051; Izvod br. 052; Izvod br. 053; Izvod br. 054; Izvod br. 055; Izvod br. 056; Izvod br. 057; Izvod br. 058; Izvod br. 059; Izvod br. 060; Izvod br. 061; Izvod br. 062; Izvod br. 063; Izvod br. 064; Izvod br. 065; Izvod br. 066; Izvod br. 067; Izvod br. 068; Izvod br. 069; Izvod br. 070; Izvod br. 071; Izvod br. 072; Izvod br. 073; Izvod br. 074; Izvod br. 075; Izvod br. 076; Izvod br. 077; Izvod br. 078; Izvod br. 079; Izvod br. 080; Izvod br. 081; Izvod br. 082; Izvod br. 083; Izvod br. 084; Izvod br. 085; Izvod br. 086; Izvod br. 087; Izvod br. 088; Izvod br. 089; Izvod br. 090; Izvod br. 091 Izvod br. 092 Izvod br. 093 Izvod br. 094 Izvod br. 095 Izvod br. 096 Izvod br. 097 Izvod br. 098 Izvod br. 099 Izvod br. 100 Izvod br. 101 Izvod br. 102 Izvod br. 103 Izvod br. 104;Izvod br. 105; Izvod br. 106; Izvod br. 107; Izvod br. 108; Izvod br. 109; Izvod br. 110; Izvod br. 111; Izvod br. 112; Izvod br. 113; Izvod br. 114; Izvod br. 115; Izvod br. 116; Izvod br. 117; Izvod br. 118; Izvod br. 119; Izvod br. 120; Izvod br. 121; Izvod br. 122; Izvod br. 123; Izvod br. 124; Izvod br. 125; Izvod br. 126; Izvod br. 127; Izvod br. 128; Izvod br. 129; Izvod br. 130; Izvod br. 131; Izvod br. 132; Izvod br. 133; Izvod br. 134; Izvod br. 135; Izvod br. 136; Izvod br. 137; Izvod br. 138; Izvod br. 139; Izvod br. 140; Izvod br. 141; Izvod br. 142; Izvod br. 143; Izvod br. 144; Izvod br. 145; Izvod br. 146; Izvod br. 147; Izvod br. 148;Izvod br. 149; Izvod br. 150; Izvod br. 151; Izvod br. 152; Izvod br. 153; Izvod br. 154; Izvod br. 155; Izvod br. 156; Izvod br. 157; Izvod br. 158; Izvod br. 159; Izvod br. 160.

PROMENE NA TEKUĆEM RAČUNU U TOKU 2021.GODINE

2021.01.31.Promet na tekućem računu-januar;

2021.02.028.-Promet na tekućem računu-februar;

2021.03.31.-Promet na tekućem računu-mart

2021.04.30.-Promet na tekućem računu-APRIL

2021.05.31.-Promet na tekućem računu-05

2021.06.30.-Promet na tekućem računu Jun

2021.07.31.-Promet na tekućem računu -jul

2021.08.31.-Promet na tekućem računu – avgust 2021

2021.09.30.-Promet na tekućem računu – septembar 2021

2021.10.31.-Promet na tekućem računu – oktobar 2021

2021.11.30.-Promet na tekućem računu – novembar 2021

IZVODI PO DANIMA PROMENA:

Izvod br. 001 Izvod br. 002 Izvod br. 003 Izvod br. 004 Izvod br. 005 Izvod br. 006 Izvod br. 007 Izvod br. 008 Izvod br. 009 Izvod br. 010 Izvod br. 011 Izvod br. 012 Izvod br. 013 Izvod br. 014 Izvod br. 015 Izvod br. 016 Izvod br. 017 Izvod br. 018 Izvod br. 019 Izvod br. 020 Izvod br. 021 Izvod br. 022 Izvod br. 023 Izvod br. 024 Izvod br. 025 Izvod br. 026 Izvod br. 027 Izvod br. 028 Izvod br. 029 Izvod br. 030 Izvod br. 031 Izvod br. 032 Izvod br. 033 Izvod br. 034 Izvod br. 035 Izvod br. 036 Izvod br. 037 Izvod br. 038 Izvod br. 039 Izvod br. 040 Izvod br. 041 Izvod br. 042 Izvod br. 043 Izvod br. 044 Izvod br. 045 Izvod br. 046 Izvod br. 047 Izvod br. 048 Izvod br. 049; Izvod br. 050Izvod br. 051;  Izvod br. 052;  Izvod br. 053Izvod br. 054;  Izvod br. 055;  Izvod br. 056Izvod br. 057Izvod br. 058;  Izvod br. 059Izvod br. 060Izvod br. 061;  Izvod br. 062;  Izvod br. 063Izvod br. 064Izvod br. 065; Izvod br. 066; Izvod br. 067; Izvod br. 068; Izvod br. 069; Izvod br. 070; Izvod br. 071; Izvod br. 072; Izvod br. 073; Izvod br. 074; Izvod br. 075; Izvod br. 076; Izvod br. 077; Izvod br. 078; Izvod br. 079; Izvod br. 080; Izvod br. 081; Izvod br. 082; Izvod br. 083; Izvod br. 084; Izvod br. 085; Izvod br. 086; Izvod br. 087; Izvod br. 088; Izvod br. 089; Izvod br. 090; Izvod br. 091; Izvod br. 092; Izvod br. 093; Izvod br. 094; Izvod br. 095; Izvod br. 096; Izvod br. 097; Izvod br. 098; Izvod br. 099; Izvod br. 100; Izvod br. 101; Izvod br. 102; Izvod br. 103Izvod br. 104Izvod br. 105Izvod br. 106Izvod br. 107Izvod br. 108Izvod br. 109Izvod br. 110Izvod br. 111Izvod br. 112Izvod br. 113Izvod br. 114Izvod br. 115Izvod br. 116Izvod br. 117Izvod br. 118Izvod br. 119Izvod br. 120Izvod br. 121Izvod br. 122Izvod br. 123Izvod br. 124Izvod br. 125Izvod br. 126Izvod br. 127Izvod br. 128Izvod br. 129Izvod br. 130Izvod br. 131Izvod br. 132Izvod br. 133Izvod br. 134Izvod br. 135Izvod br. 136Izvod br. 137Izvod br. 138Izvod br. 139Izvod br. 140Izvod br. 141Izvod br. 142Izvod br. 143Izvod br. 144Izvod br. 145Izvod br. 146Izvod br. 147Izvod br. 148Izvod br. 149Izvod br. 150Izvod br. 151Izvod br. 152Izvod br. 153;  Izvod br. 154Izvod br. 155Izvod br. 156Izvod br. 157Izvod br. 158Izvod br. 159Izvod br. 160  Izvod br. 161Izvod br. 162

PROMENE NA TEKUĆEM RAČUNU U 2022.GODINI

Promet na tekucem racunu za januar 2022

Promet na tekućem računu za februar 2022

Promet na tekućem računu za mart 2022

Promet na tekućem računu za april 2022

Promet na tekućem računu za maj 2022

Promet na tekućem računu za jun 2022

Promet na tekućem računu za jul 2022

Promet na tekućem računu za avgust 2022

Promet na tekućem računu za septembar 2022

Promet na tekućem računu za oktobar 2022

 

IZVODI PO DANIMA

Izvod br. 001 Izvod br. 002 Izvod br. 003 Izvod br. 004 Izvod br. 005 Izvod br. 006 Izvod br. 007 Izvod br. 008 Izvod br. 009 Izvod br. 010 Izvod br. 011 Izvod br. 012 Izvod br. 013 Izvod br. 014 Izvod br. 015 Izvod br. 016 Izvod br. 017 Izvod br. 018 Izvod br. 019 Izvod br. 020 Izvod br. 021 Izvod br. 022 Izvod br. 023 Izvod br. 024 Izvod br. 025 Izvod br. 026 Izvod br. 027 Izvod br. 028 Izvod br. 029 Izvod br. 030 Izvod br. 031 Izvod br. 032 Izvod br. 033 Izvod br. 034 Izvod br. 035 Izvod br. 036 Izvod br. 037 Izvod br. 038 Izvod br. 039 Izvod br. 040 Izvod br. 041 Izvod br. 042 Izvod br. 043 Izvod br. 044 Izvod br. 045 Izvod br. 046 Izvod br. 047 Izvod br. 048 Izvod br. 049 Izvod br. 050 Izvod br. 051 Izvod br. 052 Izvod br. 053 Izvod br. 054 Izvod br.55-1 Izvod br.55-2 Izvod br. 1  Izvod br. 2  Izvod br. 3   Izvod br. 4   Izvod br. 5   Izvod br. 6   Izvod br. 7   Izvod br. 8   Izvod br. 9  Izvod br. 10  Izvod br. 11  Izvod br. 12  Izvod br. 13  Izvod br. 14   Izvod br. 15  Izvod br. 16  Izvod br. 17  Izvod br. 18  Izvod br. 19  Izvod br. 20  Izvod br. 21  Izvod br. 22   Izvod br. 23  Izvod br. 24  Izvod br. 25  Izvod br. 26  Izvod br. 27  Izvod br. 28  Izvod br. 29  Izvod br. 30  Izvod br. 31  Izvod br. 32  Izvod br. 33  Izvod br. 34  Izvod br. 35  Izvod br. 36  Izvod br. 37  Izvod br. 38 Izvod br. 39  Izvod br. 40  Izvod br. 41  Izvod br. 42  Izvod br. 43  Izvod br. 44  Izvod br. 45  Izvod br. 46  Izvod br. 47  Izvod br. 47  Izvod br. 48  Izvod br. 49  Izvod br. 50  Izvod br. 51  Izvod br. 52  Izvod br. 53  Izvod br. 54  Izvod br. 55  Izvod br. 56  Izvod br. 57  Izvod br. 58  Izvod br. 59  Izvod br. 60  Izvod br. 61  Izvod br. 62  Izvod br. 63  Izvod br. 64  Izvod br. 65  Izvod br. 66  Izvod br. 67  Izvod br. 68  Izvod br. 69 Izvod br. 70 Izvod br. 71 Izvod br. 72 Izvod br. 73 Izvod br. 74 Izvod br. 75 Izvod br. 76 Izvod br. 77 Izvod br. 78

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?page_id=99