nov 08

PODNET PRDLOG ZA POKRETANJE VANPARNIČNOG POSTUPKA ZA TRAJNO UREĐENJE NAČINA UPRAVLJANJA, KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA TPC KALČE NIŠ

Rešenjem Osnovnog suda u Nišu R.3.-84/2016 od 12.05.2016. godine, koje nam je uručeno 08.08.2016. godine, Sud je ODREDIO PRIVREMENU MERU, kojom je ovlastio Udruženje vlasnika lokala TPC Kalča Niš da UPRAVLJA KORISTI I ODRŽAVA ZAJEDNIČKI OBJEKAT TPC KAKLČA NIŠ i da za finansiranje troškova upravljanja i održavanja, vrši naplatu od svih vlasnika-korisnika lokala u TPC Kalča, srazmerno veličini vlasništva. Rešenje je na snazi do okončanja vanparničnog postupka, u kome treba trajno da se uredi način upravljanja, korišćenja i održavanja TPC Kslče. Istim Rešenjem, Udruženje je obavezano da u roku od 90 dana podnese predlog za vanparnični postupak.

Udruženje je u ostavljenom roku podnelo predlog sa svom potrebnom dokumentacijom. Za tu namenu izvršena je overa Lista nepokretnosti i ugovora o kupoprodaji za one vlasnike koji nisu izvršili upis  svoje imovine u Katastar nepokretnosti. Za overu dokumentacije, koju Sud traži na ime sudske takse za overu potrošeno je oko 300.000,00 dinara.

Očekuje se da Sud otvori postupak i zakaže prvu raspravu.

Upravni odbor Udruženja

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=971