KONKURS za izbor PREDSEDNIKA i članova UPRAVNOG i NADZORNOG ODBORA

Na osnovu člana 10. i 11. Statuta Udruženja vlasnika lokala TPC „KALČA“ Niš i Odluke
Skupštine Udruženja vlasnika lokala sa sednice održane 26.12.2022. godine, Upravni Odbor Udruženja
vlasnika lokala TPC“KALČA“ Niš održanoj dana 19.10.2023. godine, pod tačkom 3. Dnevnog reda, doneo
je Odluku da se sazove Skupština Vlasnika lokala TPC „KALČA“ Niš za 23.11.2023. godine i da Skupština na
tom zasedanju pod tačkom 6., izvrši izbor Predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora.

U vezi sa tim Upravni odbor raspisuje

K O N K U R S

I poziva zainteresovane da konkurišu za izbor:

  • PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA
  • 8 ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
  • 5 ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=4607