jan 21

3. И 630/14 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ТПЦ КАЛЧОМ НИШ

3 I 630-REŠENJE O PRIV.MERI

 

Реч председника Управног одбора, поводом  Решења Привредног суда  Ниш

Поштовани чланови Удружења власника локала ТПЦ Калчла Ниш,

Као што смо на Ванредној Скупштини 14.11. 2014. године одлучили, Управни одбор је поднео Привредном суду Ниш предлог за одређивање привремене мере којом ће се ОВЛАСТИТИ Удружење власника локала ТПЦ Калча да организује послове управљања и коришћења заједничке ствари- Тржно пословног центра Калча Ниш. Птривредни суд у Нишу је дана 15.01.2015. године Решењем 3 И 630/14 одредио привремену меру и ОВЛАСТИ Удружење власника локала ТПЦ Калча да управља Калчом, да ка користи и одржава, до окончања поступка, уз напомену да приговори на то Решење не задржавају извршење.

На тај начин отклоњене су све сметње за наставак активности овог Удружења.

Било је много проблема, много саплитања, претњи, пријава и др., али је Привредни суд са много слуха и друштвене одговорности смогао снаге да створи услове да се заустави даље пропадање Калче.

Нажалост, сви који нису потписали приступницу за чланство у Удружењу и нису уредно плаћали своје рачуне, међу којима има и много оних који су веровали онима који нису дозволили да се без Суда уреди управљање и одржавање Калче, мораће да плате своја заостала дуговања и судске трошкове за вођење овог поступка.

Управни одбор је одлучио да не испоставлја фактуре за период Октобар, Новембар и децембар, али већ за јануар ће поново кренути фактурисање па позивам све власнике локала да своје обавезе уредно извршавају, како неби себи стварали непотребне судске трошкове.

С поштовањем

Д. Павловић

 

 

 

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=370