ODLUKA O POVEĆANJU CENE ZA ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKOG PROSTORA

ODLUKA

 O POVEĆANJU CENE ZA 2021.GODINU

Na osnovu Odluke Skupštine Udruženja vlasnika lokala TPC „KALČA“ Niš na elektronskoj sednici od 18.12.2020. godine, kojom je  ovlašćen Upravni odbor UVL TPC „KALČA“ Niš da, ukoliko JKP Mediana otkaže ugovore sa vlasnicima lokala za čišćenje zajedničkih prostorija TPC „KALČE“ Niš, Upravni odbor prikupi ponude za čišćenje i na osnovu njih izabere najpovoljniju ponudu i zaključi Ugovor, kao i da poveća cenu održavanja najviše za iznos čišćenja, Upravni odbor na svojoj 24. ELEKTRONSKOJ Sednici OD 12-14.04.2021.g. donosi sledeću

O  D  L  U  K  U

U cilju obezbeđenja novčanih sredstava za  finansiranje troškova održavanja čistoće u zajedničkim delovima TPC „KALČE“ Niš, svim vlasnicima lokala pored šifre  50-obezbeđenje, održavanje i krupne popravke,KOJA OSTAJE NE PROMENJENA na fakturama, dodaje se nova šifra koja će glasiti: ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKOG PROSTORA TPC KALČA .

Cena za ovu šifru iznosiće 660 rsd po po jednoj fakturi za lokale koji imaju koeficijenat 1 za učešće u obezbeđenju sredstava za upravljanje i održavanje , a 330 rsd po jednoj fakturi za lokale koji imaju koeficijenat 0,5.

U Nišu, 12.04.2021.g.                                 

PREDSEDNIK,

 Dragoslav Pavlović

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=2576