okt 17

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ

Poštovani vlasnici ( posebnih delova) lokala u Tržno-poslovnom centru „KALČA“ Niš,

Najavili smo još 28.09.2018. godine na strani “ Informacije i obaveštenja“ kao i na oglasnoj tabli i ulaznim vratima u Kalču da će se 18.10.2018.godine održati Redovna godišnja Skupština Udruženja vlasnika lokala TPC „KALČE“ Niš, a zatim 04.10.2018.godine objavili smo na isti način i ista mesta POZIV za najavljenu Skupštinu. Uz poziv svima vama  poslati su materijali na kućne adrese i postavljeni na stranici „INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA“, a zatim poziv dostavljen preko lokala. Na taj način učinili smo više no što je predviđeno Zakonom i našim Statutom, sve sa željom da vas blagovremeno obavestimo i pripremimo za Skupštinu.

Ovom prilikom vas podsećamo da je neophodno da dođete i uzmete aktivno učešće u radu Skupštine.

U nastavku i na ovoj stranici postavljamo poziv i kompletan materijal:

2018.10.18.-POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU 18.10.2018;

INFORMACIJA O PRAVIMA VLASNIKA LOKALA-ČLANOVA SKUPŠTINE;

Tačka 1.-2017.11.02. Zapisnik sa Skupstine;

Tačka 2.-2018.10.18.-IZVEŠTAJ O RADU UO IZMEDJU DVE SKUPSTINE;

Tačka 3.1.-2018.10.18.-FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA PER. 01.01.-30.09.2018.

Tačka 3.2.-Bilans stanja; Tačka 3.3.-Bilans uspeha ;Tačka 3.4.-IZVEŠTAJ PRIHODA I RASHODA;

Tačka 4.-2018.09.11.-PREDLOG ODLUKE O PRAVILIMA KUĆNOG REDA U ZGRADI TPC KALČA NIŠ;

Tačka 5.-Nacrt odluke za podnošenje tužbe za zemljište;

Tačka 6.-Nacrt odluke o definisanju prostora za izdavanje;

Tačka 7.-Nacrt odluke o utvrđivanju cene za upravljanje i održavanje zgrade;

Tačka 8.-2018.10.03.-PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOCA;

Tačka 9.-2018.10.18.-Predlog odluke o uklanjanju stare konstruk.pok.stepenica.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1704