mar 06

REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE R.3 BR.84/16 UKINUTO

REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE R.3 BR.84/16 UKINUTO

Jedan broj vlasnika lokala, koji  ne učestvuju voljno u troškovima održavanja zajedničkog objekta TPC KALČA NIŠ, smatra da je došao trenutak da Udruženje vlasnika lokala TPC Kalča Niš mora da prestane sa ispostavljanjem faktura i da na osnovu ukidanja privremene mere više nema prava da upravlja zajedničkim objektom i da organizuje njegovo održavanje, pa su požurili da  neke, za koje smatraju da će ih podržati, počeli da ubeđuju da treba da traže povrćaj novca koji su do sada uplaćivali.

Naravno, ukidanje privremene mere je bez uticaja na ovlašćenja i obaveza Udruženja da upravlja i brine o zajedničkom objektu.

Privremena mera je ukinuta, jer sud nije otvorio vanparnični postupak, koji je bio uslov za postojanje privremene mere.

U vezi sa tim, Viši sud je u svom obrazloženju rekao i sledeće:

„Viši sud nalazi da postavljeni predlog u smislu čl.294.st.1. tač.1. ZPP-a u vezi čl. 30. ZVP-a ne spada u sudsku nadležnost. Naime, Zakionom o stanovanju i održavanju zgrada je regulisan postupak organizovanja  održavanja i upravljanja zgradom, kao i postupak  naplate troškova  potrebnih za održavanje…“

U nastavku obrazloženja Sud kaže: „Zakon o stanovanju i održavanju zgrada je poseban Zakon u odnosu na Zakon o vanparničnom postupku, te stoga ima primat u primeni te je bez uticaja pozivanje na odredbe Zakona o vanparničnom postupku…“

Udruženje vlasnika lokala TPC KALČA NIŠ, je odmah po donošenju Zakona o stanovanju i održavanju zgrada shvatilo značaj tog Zakona i odmah na osnovu toga UPODOBILO SVOJ STATUT I ORGANIZACIJU sa odredbama tog Zakona, tako da već od 17.01.2017. godine, kada je održana Skupština vlasnika lokala TPC KALČA NIŠ, privremena mera nije bila od uticaja, tako da i njeno ukidanje nije od značaja za normalan nastavak rada Udruženja.

Za Upravni odbor Udruženja

Predsednik

Dragoslav Pavlović,dipl.ek.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1519