maj 03

PRESUDE

 

 

POŠTOVANI VLASNICI LOKALA U TPC KALČA NIŠ

Obraćam vam se, prvo kao komšijama i suvlasnicima zajedničkog objekta TPC Kalča, a posebno kao članovima Udruženja vlasnika lokala, jer ste saglasno čl.5. Statuta svi članovi Udruženja sa jednakim pravima i obavezama.

S’obzirom da znatan broj vlasnika lokala ne izvršava svoje finansijske obaveze koje se odnose na troškove upravljanja i održavanja zajedničkog objekta, JKP Objedinjena naplata je na osnovu Odluke Upravnog odbora Udružnja vlasnika lokala TPC Kalča, pokrenula postupak prinudne naplate protivu većeg broja vlasnika.

Jedan broj vlsnika lokala se odlučio da uđe u posupak parnice, što u svakom slučaju znantno povećava troškove parničnog postupka i naplate obaveza. Na takav potez su s odlučili verovatno što su ih pojedini advokati ubedili da mogu da izbegnu plaćanje obaveza na isti način i u istoj visni kako plaćaju i oni koji to savesno i na vreme čine.

U želji da vam ukažemo na to da su ovi sporovi besmisleni i bez šanse da se dobiju, da je nepotrebno sebi nametati velike sudske i advokatske namete, prilažemo vam neke presude okončanih sporova iz kojih ćete videti da svi koji su ušli u parnicu osporavaju svoju obavezu na isti način, ali očigledno konačni ishod je da su troškovi višestriuko veći od glavnog duga, ne računajući i troškove plaćene svojim advokatima.

Kao što sevidi iz Pravosnažne presude vlasnik teba da plati za 16.000 dinara glavnog duga sve zatezne kamate i plus parnične troškove  od oko 65.000 dinara, takođe sa zateznom kamatom.

Postavlja se pitanje imali smisla voditi spor.

Predlažemo Vam da sa JKP Objedinjneom naplatom sačinite sporazum o reprogramu duga na 12 meseci i izmirite svoju obavezu i da se kao ravnopravni član Udruženja, umesto nesporazuma i sporova uključite aktivno u upravljanje TPC Kalčom i date pun doprinos rešavanju velikog broja problema u ovom tržnom centru.

S poštovanjem

Predsednik Upravnog odbora

D.Pavlović

Presuda MĐ

Presuda SZ

2017.09.28.- II step.presuda 5.Pž. 2357-16

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1141