jan 05

ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ

Poštovani vlasnici posebnih delova (lokala) u zajedničkom objektu TPC  „KALČA“ Niš.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada je objavljen u Službenom listu RS br. 104/2016 i stupio na nagu.

Ovaj Zakon je definitivno uredio način upravljanja i poslovnim zgradama.

Po članu 15. stav 1. tačka 4. propisano je da zgradama koje nemaju nijedan stan ( poslovne zgrade) upravljaju vlsanici posebnih delova preko svojih orgna.

U stavu 2. istog člana, predviđeno je da je za upravljanje potrebno imati pravno lice  osnovano u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju  osnivanje i pravni položaj udruženja, stim da se odredbe Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koje se odose na  nadležnosti, prava i obaveze skupštine i upravnika stambene zajednice, shodno primenjuju na nadležnosti skupštine i zastupnika  tog udruženja.

S’obzirom da Udruženje vlasnika lokala TPC „Kalča“ Niš, već na osnovu privremene mere vrši tu funkciju i s’obzirom da se u vršenju te funkcije moramo prilagoditi pomenutom Zakonu, zakazana je sednica SKUPŠTINE KOJU ČINE SVI VLASNICI LOKALA, kako bi izmenili Statut i prilagodili ga Zakonu. Praktično usvajanjem izmena i dopuna Statuta ČLANOVIMA UDRUŽENJA SMATRJU SE SVI VLASNICI LOKALA U TPC „KALČA“ NIŠ. Izmenom i dopunom Statuta stvaramo uslove da se prekine vanparnični postupak koji je otvoren i koji bi trajao u nedogled.

POZIV za Skupštinu je objavljen na oglasnoj tabli, koja se nalazi u centralnom HOLU TPC „KALČA“ .Takođe poziv je objavljen i na sajtu na „strani“ „INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA“, gde su uz poziv na istom mestu objavljene  i izmene i dopune Statuta i prečišćeni tekst Statuta, kao i Zapisnik sa prethodne Skupštine.

Skupština je zakazana u SALI SKUPŠTINE GRADA za 12. Januar 2017. godine sa početkom u 12h.

Pored toga, pozivi će se uputiti poštom na kućnu adresu i dostaviti u svaki lokal.

Poštovani vlasnici pozivamo Vas da dođete na Skupštinu i da definitivno svi zajedno organizovani u okviru Udruženja vršimo upravljanje zajedničkim objektom u interesu sviju nas.

Sa njboljim željama u Novoj 2017. godini.

Upravni odbor Udruženja Vlasnika lokala TPC „Kalča“

 

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1019