mar 06

REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE R.3 BR.84/16 UKINUTO

REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE R.3 BR.84/16 UKINUTO

Jedan broj vlasnika lokala, koji  ne učestvuju voljno u troškovima održavanja zajedničkog objekta TPC KALČA NIŠ, smatra da je došao trenutak da Udruženje vlasnika lokala TPC Kalča Niš mora da prestane sa ispostavljanjem faktura i da na osnovu ukidanja privremene mere više nema prava da upravlja zajedničkim objektom i da organizuje njegovo održavanje, pa su požurili da  neke, za koje smatraju da će ih podržati, počeli da ubeđuju da treba da traže povrćaj novca koji su do sada uplaćivali.

Naravno, ukidanje privremene mere je bez uticaja na ovlašćenja i obaveza Udruženja da upravlja i brine o zajedničkom objektu.

Privremena mera je ukinuta, jer sud nije otvorio vanparnični postupak, koji je bio uslov za postojanje privremene mere.

U vezi sa tim, Viši sud je u svom obrazloženju rekao i sledeće:

„Viši sud nalazi da postavljeni predlog u smislu čl.294.st.1. tač.1. ZPP-a u vezi čl. 30. ZVP-a ne spada u sudsku nadležnost. Naime, Zakionom o stanovanju i održavanju zgrada je regulisan postupak organizovanja  održavanja i upravljanja zgradom, kao i postupak  naplate troškova  potrebnih za održavanje…“

U nastavku obrazloženja Sud kaže: „Zakon o stanovanju i održavanju zgrada je poseban Zakon u odnosu na Zakon o vanparničnom postupku, te stoga ima primat u primeni te je bez uticaja pozivanje na odredbe Zakona o vanparničnom postupku…“

Udruženje vlasnika lokala TPC KALČA NIŠ, je odmah po donošenju Zakona o stanovanju i održavanju zgrada shvatilo značaj tog Zakona i odmah na osnovu toga UPODOBILO SVOJ STATUT I ORGANIZACIJU sa odredbama tog Zakona, tako da već od 17.01.2017. godine, kada je održana Skupština vlasnika lokala TPC KALČA NIŠ, privremena mera nije bila od uticaja, tako da i njeno ukidanje nije od značaja za normalan nastavak rada Udruženja.

Za Upravni odbor Udruženja

Predsednik

Dragoslav Pavlović,dipl.ek.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1519

dec 29

ЧЕСТИТКА ЗА НОВУ 2018. ГОДИНУ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ

Поштовани власници и корисници локала у заједничком објекту Тржно-пословног центра „Калча“ у Нишу и поштовани грађани посетиоци „ТПЦ КАЛЧА“ Ниш

Управни одбор Удружења власника локала „ТПЦ КАЛЧА“ Ниш, ЖЕЛИ ВАМ

ДОБРО ЗДРАВЉЕ, ОСМЕХ НА ЛИЦУ, РАДОСТ У СРЦУ , СРЕЋУ У КУЋИ…                                                    ЖЕЛИМО ДА ВАМ ПОСЛОВИ У „ТПЦ КАЛЧА“ ПРОЦВЕТАЈУ И ДА ВАМ ДОНОСЕ ВЕЛИКУ РАДОСТ И ДОБРОБИТ.

НЕКА ВАМ БАДЊЕ ВЕЧЕ И РОЂЕЊЕ ХРИСТА УВЕЋА РАДОСТ И  СРЕЋУ И ДОНЕСЕ СМИРЕНОСТ.

СРЕЋНО !

Ваш Управни одбор

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1466

okt 27

POZIV ZA PONAVLJANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE ZA 02.11.2017.G.

Poštovani suvlasnici zajedničkog objekta TPC „KALČA“ Niš,

Nažalost na zakazanu Redovnu godišnju Skupštinu koja je trebala da se održi 26.10.2017.g. u 12h u sali Narodnog pozorišta Niš, nije došao dpovoljan broj vlasnika lokala -članova Skupštine.

Članom 45 .Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ( sa kojim je statut Udruženja vlasnika lokala TPC „Kalča“ usaglašen) definisano je : „Kvorum za održavanje i rad sednice skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova koji imaju pravo glasa….“. To znači, s’obzirom da naša skupština ima 463 glasa, neophodno je da na sednici prisustvuju vlasnici koji imaju najmanje 232 glasa. Na jučerašnjoj sednici skupštine došlo je jedva više od polovine tog broja,  tako da nismo imali uslova za rad.

Želimo da vas podsetimo, da smo mi članovi Upravnog odbora volonteri, da trošimo mnogo vremena energije, pa i ličnog novca radeći u izuzetno teškim uslovima za revitalizaciju ovog objekta već blizu 4 pune godine, sve  u interesu svih vlasnika lokala, pri čemu umesto podrške permanentno od jedne grupe vlasnika, (kao što su Mitrović, Gligorijević, Dimitrijević i njihove pristalice) dobijamo  pogrdne nazive, krivične prijave, pretnje, psovke…).

Jedini način da se ovom objekatu povrati raniji sjaj i ugled jeste da se svi dobronamerni vlasnici uključe u zajedničku akciju koja vodi ka tom cilju. Najmanje što vi kao vlasnici lokala-članovi skupštine možete da učinite to je da se uključite u rad organa skupštine, da proučite materijale koje vam dostavljamo i da dođete na skupštinu i date svoj doprinos  da se skupština održi. Od velike vrednosti bi bilo i da dođete sa nekim dobrim idejama. Neznači da svaki naš predlog treba samo da se izglasa. Na protiv veoma vredno bi bilo da ono što smatrate da nije dobro predloženo da ponudite bolje rešenje, jer to je naš zajednički interes. Još više bi cenili ako bi svako svoju ideju predočio Upravnom odboru, kako bi iz velike mase ideja izvukli one koje bi zaista dale dobre rezultate.

Dragi suvlasnici, Zakon koji smo napred pomenuli u stavu 2. i 3. definiše postupak kako se  i u kom roku ponavlja ne održana sednica. Saglasno tome PONOVLJENA SEDNICA JE ZAKAZANA  SA ISTIM DNEVNIM REDOM, NA ISTOM MESTU ZA 02.11.2017.GODINE U 12 h.

Poziv za ponovljenu sednicu je objavljen na oglasnoj tabli, na web sajtu  www.kalca.na.rs, u rubrici „INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA“, a biće vam dostavljen i ovaj put na vašu adresu.

Još jednom Vas ljubazno molimo da dođete na tu skupštinu sa vašim stavovima i idejama.

Zastupnik Udruženja, Dragoslav Pavlović

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1378

okt 23

IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA IZMEĐU DVE SKUPŠTINE

3.-IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA;

4.2.-4.2.-IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA

Ovi izveštaji su objavljeni i na stranici INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA uz ostali materijal  za Skupštinu koja će se održati 26.10.2017. godine u Narodnom pozorištu.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1346

okt 16

OBAVEŠTAVAMO SVE VLASNIKE LOKALA U TPC „KALČA“ NIŠ DA JE POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU SA MATERIJALIMA POSTAVLJEN NA STRANI: INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA POD REDNIM BROJEM 8.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1308

okt 10

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ Poštovani članovi Skupštine, Najavljujemo Vam da će se Godišnja skupština Udruženja vlasnika lokala TPC „Kalča“ Niš održati 26.Oktobra 2017.g. u sali Narodnog pozorišta Niš. Naglašavamo da će za tu Skupštinu biti pozvani svi vlasnici lokala u TPC „Kalča“ Niš, jer su svi vlasnici lokala po osnovu vlasništva članovi Skupštine Udruženja ( čl.5.stav 2. i čl.41. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada „Sl.glasnik RS“ br.104/2016 i čl.5. Statuta Udruženja). Poziv za Skupštinu sa materijalima će biti blagovremeno dostavljen i to: direktno u lokalima, na kućne adrese, na oglasnoj tabli TPC „Kalča“ Niš i na sajtu TPC „Kalča“ Niš na stranici: INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA.

U slučaju da iz bilo kojih razloga dođe do promene termina za održavanje Skupštine, blagovremeno će mo vas obavestiti, preko ovog sajta i preko oglasne table, odnosno preko poziva koji će vam biti dostavljeni.

Predsednik Upravnog odbora,

D.Pavlović

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1299

sep 13

odluka o zakupu zauzetog prostora

Upravni odbor je na svojoj 48. sednici doneo Odluku da se pozovu svi vlasnici i zakupci koji su radi vršenja svoje delatnosti ( kafići, picerije, restorani, poslastičare i sl) i da zaključe ugovore sa Udruženjem o zakupu prostora koji su samovlasno zauzeli ispred svojih lokala na prostoru koji pripada zajedničkom objektu. Na Skupštini 03.09.2016. godine doneta je Odluka da se obavežu svo koji su zauzeli zajednički prostor da taj prostor zakupe ili ga oslobode.

Sve dosadašnje intervencije kod pojedinih vlasnika koji su nepotrebno zauzeli prostor da ga oslobode, nažalost  samo delimično  se uspelo kod korisnika koji shvataju potrebu da se prostor oslobodi.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1239

jul 10

OBAVEŠTENJE PU-SEKTORA ZA VAN.SITUACIJE O POSTUPANJU PO PRIJAVAMA UDRUŽENJA

2017.07.05.-Obavetenje o postupanju Sektors za vanredne situacije – PP policija

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1212

jun 29

ANALIZA UGOVORA ZA ODRŽAVANJE TPC KALČE KOJI NUDI MIŠA MITROVIĆ U SARADNJI SA ZANATSKOM RADNJOM JUGOLIFT

2017.06.27.-INFORMACIJA-Analiza ponuđenog ugovora sa Jugoliftom

Poštovani Vlasnici lokala u TPC Kalča Niš. Ugovor koji je predmet analize ste svi vi dobili od takozvanog nestranačkog inicijativnog odbora. Detaljno pogledajte taj Ugovor, a zatim pročitajte gornju INFORMACIJU-Analiza ponuđenog ugovora sa Jugoliftom i sami će te se uveriti da je akcija koju vodi taj odbor usmerena na stvaranje bunta i neraspoloženja vlasnika lokala, a zasniva se na polovičnim informacijama, lažima i neznanju.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1194

jun 15

FANTOMSKA SKUPŠTINA ONIH KOJI SU UTUŽENI ZBOG NEPLAĆANJA RAČUNA ZA ODRŽAVANJE KAKLČE

Vlasnike lokala koji ne plaćaju račune za održavanje Kače, Udruženje je moralo da utuži. Koliko god da oni to odlažu, nedolasacima na rasprave, pozivanjem raznih svedoka, koji su takođe utuženi vlasnici, novim podnescima i sl. ali poneka tužba već postaje pravosnažna i  sudski troškovi i kamata često tripliraju glavni dug.

S’obzirom da je takvo razvlačenje očigledno neracionalno, takvi vlasnici grupisani oko Miše Mitrovića, koji se služi lazima i izmišljotinama osmislili su akciju da formiraju Skupštinu, kao da ona koju smo mi formirali 17.01.2017. i ne postoji, da tu skupštinu, bez obzira što dođe njih desetak, legalizuju i da na taj način novim tužbama ospore rad naše skupštine i na taj način pokušaju da izbegnu plaćanja i da sve do sada urađeno ponište.

Naravno da to niti je dobro niti pametno, ali oni na taj način stvaraju smutnju, izazivaju strah i nesigurnost određenog broja vlasnika lokala.

S’ obzirom na pojedine veze i vezice došli su i do komunalne inspekcije i tvrdili da Udruženje mora da bude formirano kao Stambena Zajednica i registrovano u registar Stambenih zajednica kod G.O. Medijana.

Iz tih razloga tražili smo od NADLEŽNOG MINISTARSTVA MIŠLJENJE  da nam potvrdi da li treba da bude udruženje i da se to ne registruje u G.O. već kod APR-a. U prilogu je to mišljenje, koje potvrđuje da smo pravilno organizovani i registrovani i da smo u skladu sa tim Zakonom  jedini ovlašćeni da Upravljamo zajedničkim objektom TPC Kalča.

Na osnovu tog Mišljenja, Komunalna inspekcija je dostavila svoje mišljenje gradskom Pravobraniocu.

Poštovani prijatelji, umesto da slušate Mišine nebuloze, pogledajte naš sajt i proverite da li stvarno Eurolift naplaćuje  velike pare za održavanje Kalče. Utvrdite sami koliko nas košta održavanje. Svi dobronamerni vlasnici lokala vide da Kalču održava jedan čovek koji za skoro minimalnu zaradu obavlja sve poslove. Iz mesečnih pregeleda uplata i isplata vidite tačno koliko je naplaćeno i kako se troši svaki dinar. Jasno je, da čisto tekuće održavanje Kalče, kakvo nudi Miša sa Jugoliftom za 15 dinara po metru kvadratnom, za 2016. godinu iznosi manje od 4 dinara po metru kvadratnom. Zna to dobro i Miša da troškovi nisu samo  tekuće održavanje, već najveći deo prihoda ide za zajedničku struju, za fizičko obezbeđenje, koje vrši ovlašćena organizacija i to u skladu sa propisima koji regulišu to pitanje.

Zato vas pozivamo da ignorišete njihovo nastojanje da unesu zabunu i da ne učestvujete u njihovim prljavim rabotama, jer je njihov cilj da ne plate zaostale račune.

Ako zajedničkim snagama istrajemo i naplatimo sve zaostale račune, a za nedobronamerne i sa zateznom kamatom, na računu Udruženja sakupiće se dovoljno novca za rešavanje većine problema TPC Kalče

MIŠLJENJE MINISTARSTVA GRAĐEVINE19.06.2017 –

Dopis za fantomsku skupštinu (1)

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=1183