PROBLEM SA IZNOSIMA ZA PLAĆANJE NA RAČUNIMA ZA VODU

Udruženje vlasnika lokala TPC „Kalča“ – Niš nikada i ničim nije preuzela obavezu da obezbedi da u istom danu svako otvori lokal radi očitavanja vodomera niti to može. Svi dosdašnji pokušaji da se nateraju vlasnici-korisnici lokala da slikaju vodomer i da stanje dostave NAISSUSU su bili bezuspešni. Rezultat toga je pojava gubitka određene količine vode i rastur koji se fakturiše redovnim platišama sa ugrađenim kontrolnim vodomerima.
Obzirom da su se u pojedinim lokalima koji nisu u funkciji (a kojih ima popriličan broj) javile havarije na vodovodnoj instalaciji, smatramo da je jedino ispravno rešenje da se gubitak određene količine vode – rastur, ne raspodeljuje lokalima sa očitanim stanjem na kontrolnim vodomerima, nego naprotiv, treba raspodeliti na lokale gde nije moguće očitavanje stanja, prema površini lokala ili po vodomeru.
JKP NAISSUS-u je poslat dopis u vezi rešavanja ovog problema i preporuka vlasnicima lokala kojima je stigao račun za vodu sa zaduženjem većim nego što je očitano stanje je da se prijavi reklamacija JKP NAISSUS.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=4485

U GOSTIMA KOD KALČE

Udruženje
„VESELI ROMI“

Udruženje „Veseli Romi“ počinje sa snimanjem televizijskog serijala „U GOSTIMA KOD KALČE“ gde će TPC KALČA biti generalni sponzor time što će omogućiti da se emisija snima u centralnom delu u holu prizemlja. Emisija će se snimati u NEDELJU, 25.06.2023. godine sa početkom u 12.00 časova.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3723

TRIBINA Udruženja obolelih od melanoma

Udruženje pacijenata obolelih od melanoma je 10. juna 2023.godine, od 17 časova u prizemlju TPC Kalča organizovalo tribinu, gde se govorilo o zaštiti kože od štetnog dejstva sunčevih zraka i preventivnim dermatološkim pregledima.

„KOŽA NEMA CENU“

„KOŽA PAMTI“

„ČUVAJTE SVOJU KOŽU“

U nadi da će se saradnja nastaviti i ubuduće i da će se ovakve i slične tribine organizovati što više u cilju edukacije gradjana.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3683

NAISUS OPEN ARENA 2023

GAMES, ARTS & CRAFTS klub iz Niša je u cilju popularizacije tabletop wargaminga organizovao prvi veliki WARHAMMER 40K KILL TEAM turnir u Nišu 01. aprila 2023. godine pod nazivom

🌟 NAISUS OPEN ARENA 2023 🌟

Tržno-poslovnom centru „KALČA“ Niš je pripala ta čast i zadovoljstvo da bude GENERALNI SPONZOR ove manifestacije ustupanjem prostora na korišćenje.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3483

ODLUKA O POVEĆANJU UČEŠĆA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ U OBEZBEĐENJU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA OBJEKTOM

Skupština Udruženja vlasnika lokala TPC „Kalča“ Niš na svojoj sednici održanoj dana 26.12.2022. godine, razmatrajući tačku 5. Dnevnog reda koja glasi: USVAJANJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU donela je ODLUKU o povećanju učešća vlasnika lokala TPC „Kalča“ Niš u obezbeđivanju sredstava za finansiranje održavanja i upravljanja objektom

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3412

POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ U 2022. GODINI

Na osnovu člana 41. – 46. Zakona o stanovanju i održavanju Zgrada („Sl.glasnik RS“ br. 104/2016) čl. 5.,7.,9.,11, i 11a,. Statuta Udruženja, Upravni odbor je dana 17.11.2022. godine odlučio da ovu Skupštinu održimo UŽIVO DANA 26.12.2022.

U skladu sa tim, REDOVNA SEDNICA GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUŽENJA ODRŽAĆE SE DANA 26.12.2022. godine (Ponedeljak) u sali zgrade  OFICIRSKOG DOMA NIŠ, ul. Orlovića Pavla 28a (kej na Nišavi) sa početkom u 11 sati.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3121

PROBLEM DOSTAVE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU

Poštovani korisnici,

zbog čestih pritužbi vlasnika lokala da ne dobijaju račune za potrošnju električne energije, održali smo sastanak sa predstavnicima EPS-a. Dobili smo informaciju da trenutno raspolažu bazom podataka u kojima nema adresa dostave i da zbog toga ne stižu računi. Dogovoreno je da svako ko u T.P.C. “Kalča” ima pomenuti problem pošalje e-mail sa podacima kako bi na dalje nesmetano stizali računi.

    Potrebno je da na kopiji nekog računa koji dobijete u distribuciji, proverite adresu dostave, ukoliko je nepotpuna (samo Obrenovićeva 46 bez jasne oznake lokala) pošaljete email na adresu ana.milovanovic2@eps.rs u kome će te navesti:

  1. ED broj
  2. Šifra mernog mesta
  3. Ime Vlasnika
  4. Adresa dostave (ulica, broj, lamela, sprat i broj lokala)
  5. Telefon
  6. Email
  7. Slika računa

                                                                                   S’poštovanjem

                                                                                   Marko Milošević

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3069

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ RASPISUJE KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA

NAZIV POSLOVA I ZADATAKA: RUKOVODILAC ODRŽAVANJA

RADNO ISKUSTVO: NAJMANJE JEDNA GODINA

ŠKOLSKA SPREMA: VISOKO OBRAZOVANJE

OSTALI USLOVI:DOBRO POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU, KANDIDAT MORA BITI TOLERANTAN I KOMUNIKATIVAN, DA NIJE OSUĐIVAN I DA NOJE POD ISTRAGOM.

KONKURS TRAJE DO POPUNE RADNOG MESTA

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=2630

ODLUKA O POVEĆANJU CENE ZA ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKOG PROSTORA

ODLUKA

 O POVEĆANJU CENE ZA 2021.GODINU

Na osnovu Odluke Skupštine Udruženja vlasnika lokala TPC „KALČA“ Niš na elektronskoj sednici od 18.12.2020. godine, kojom je  ovlašćen Upravni odbor UVL TPC „KALČA“ Niš da, ukoliko JKP Mediana otkaže ugovore sa vlasnicima lokala za čišćenje zajedničkih prostorija TPC „KALČE“ Niš, Upravni odbor prikupi ponude za čišćenje i na osnovu njih izabere najpovoljniju ponudu i zaključi Ugovor, kao i da poveća cenu održavanja najviše za iznos čišćenja, Upravni odbor na svojoj 24. ELEKTRONSKOJ Sednici OD 12-14.04.2021.g. donosi sledeću

O  D  L  U  K  U

U cilju obezbeđenja novčanih sredstava za  finansiranje troškova održavanja čistoće u zajedničkim delovima TPC „KALČE“ Niš, svim vlasnicima lokala pored šifre  50-obezbeđenje, održavanje i krupne popravke,KOJA OSTAJE NE PROMENJENA na fakturama, dodaje se nova šifra koja će glasiti: ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKOG PROSTORA TPC KALČA .

Cena za ovu šifru iznosiće 660 rsd po po jednoj fakturi za lokale koji imaju koeficijenat 1 za učešće u obezbeđenju sredstava za upravljanje i održavanje , a 330 rsd po jednoj fakturi za lokale koji imaju koeficijenat 0,5.

U Nišu, 12.04.2021.g.                                 

PREDSEDNIK,

 Dragoslav Pavlović

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=2576

COVID 19

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

OBAVEŠTAVAMO sve vlasnike lokala u TPC „KALČA“ Niš, da na osnovu stava  VLADE REPUBLIKE SRBIJE 08 br.53-00-2448/2021-11 od 25.Marta 2021. Godine, Rad lokala u TPC „KALČA“ NIŠ nije zabranjen, jer se zatvaranje tržnih centara  ne odnosi na vrstu TPC kao što je  TPC „Kalča“ Niš.

To znači da svi lokali koji se bave prodajom  robe, kao i lokali za priužanje drugih usluga, (krojači, obućari, frizeri i dr.) i poslovni prostori mogu da rade u skladu sa propisanim merama, uz obavezno korišćenje maski i držanja neophodne distance od 9 m² po osobi.

Stav vlade  08 br. 53-00-2448/2021-11 od 25.03.2021. ,kao i

Stav vlade  08 br. 53-00-2448/2021-12 od 25.03.2021.

Nalaze se na oglasnoj tabli ( kod liftova).

U Nišu, 29.03.2021               

Za UDRUŽENJE VL TPC „KALČA“ NIŠ

                                                                       PREDSEDNIK,

Dragoslav Pavlović

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=2560