NAISUS OPEN ARENA 2024

GAMES, ARTS & CRAFTS klub iz Niša u cilju popularizacije tabletop wargaminga i okupljanja najboljih igrača u Srbiji organizuje DRUGI veliki WARHAMMER 40K KILL TEAM turnir u Nišu 27. aprila 2024. godine pod nazivom

🌟 NAISUS OPEN ARENA 2024 🌟

Tržno-poslovnom centru „KALČA“ Niš je pripala ta čast i zadovoljstvo da i ove godine bude GENERALNI SPONZOR ove manifestacije ustupanjem prostora na korišćenje.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=4821

ODLUKA O POVEĆANJU UČEŠĆA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ U OBEZBEĐENJU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA OBJEKTOM

Skupština Udruženja vlasnika lokala TPC „Kalča“ Niš na svojoj sednici održanoj dana 23.11.2023. godine, razmatrajući tačku 5. Dnevnog reda koja glasi: USVAJANJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU donela je ODLUKU o povećanju učešća vlasnika lokala TPC „Kalča“ Niš u obezbeđivanju sredstava za finansiranje održavanja i upravljanja objektom

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=4795

POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ U 2023. GODINI

Na osnovu člana 41. – 46. Zakona o stanovanju i održavanju Zgrada („Sl.glasnik RS“ br. 104/2016) čl. 5.,7.,9.,11, i 11a,. Statuta Udruženja, Upravni odbor je dana 19.10.2023. godine odlučio da ovu Skupštinu održimo DANA 23.11.2023.

U skladu sa tim, REDOVNA SEDNICA GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUŽENJA ODRŽAĆE SE DANA 23.11.2023. godine (Četvrtak) u sali zgrade  OFICIRSKOG DOMA NIŠ, ul. Orlovića Pavla 28a (kej na Nišavi) sa početkom u 12 sati.

Poziv i kompletan materijal možete pogledati u delu UDRUŽENJE/INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=4629

KONKURS za izbor PREDSEDNIKA i članova UPRAVNOG i NADZORNOG ODBORA

Na osnovu člana 10. i 11. Statuta Udruženja vlasnika lokala TPC „KALČA“ Niš i Odluke
Skupštine Udruženja vlasnika lokala sa sednice održane 26.12.2022. godine, Upravni Odbor Udruženja
vlasnika lokala TPC“KALČA“ Niš održanoj dana 19.10.2023. godine, pod tačkom 3. Dnevnog reda, doneo
je Odluku da se sazove Skupština Vlasnika lokala TPC „KALČA“ Niš za 23.11.2023. godine i da Skupština na
tom zasedanju pod tačkom 6., izvrši izbor Predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora.

U vezi sa tim Upravni odbor raspisuje

K O N K U R S

I poziva zainteresovane da konkurišu za izbor:

  • PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA
  • 8 ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
  • 5 ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=4607

PROBLEM SA IZNOSIMA ZA PLAĆANJE NA RAČUNIMA ZA VODU

Udruženje vlasnika lokala TPC „Kalča“ – Niš nikada i ničim nije preuzela obavezu da obezbedi da u istom danu svako otvori lokal radi očitavanja vodomera niti to može. Svi dosdašnji pokušaji da se nateraju vlasnici-korisnici lokala da slikaju vodomer i da stanje dostave NAISSUSU su bili bezuspešni. Rezultat toga je pojava gubitka određene količine vode i rastur koji se fakturiše redovnim platišama sa ugrađenim kontrolnim vodomerima.
Obzirom da su se u pojedinim lokalima koji nisu u funkciji (a kojih ima popriličan broj) javile havarije na vodovodnoj instalaciji, smatramo da je jedino ispravno rešenje da se gubitak određene količine vode – rastur, ne raspodeljuje lokalima sa očitanim stanjem na kontrolnim vodomerima, nego naprotiv, treba raspodeliti na lokale gde nije moguće očitavanje stanja, prema površini lokala ili po vodomeru.
JKP NAISSUS-u je poslat dopis u vezi rešavanja ovog problema i preporuka vlasnicima lokala kojima je stigao račun za vodu sa zaduženjem većim nego što je očitano stanje je da se prijavi reklamacija JKP NAISSUS.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=4485

U GOSTIMA KOD KALČE

Udruženje
„VESELI ROMI“

Udruženje „Veseli Romi“ počinje sa snimanjem televizijskog serijala „U GOSTIMA KOD KALČE“ gde će TPC KALČA biti generalni sponzor time što će omogućiti da se emisija snima u centralnom delu u holu prizemlja. Emisija će se snimati u NEDELJU, 25.06.2023. godine sa početkom u 12.00 časova.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3723

TRIBINA Udruženja obolelih od melanoma

Udruženje pacijenata obolelih od melanoma je 10. juna 2023.godine, od 17 časova u prizemlju TPC Kalča organizovalo tribinu, gde se govorilo o zaštiti kože od štetnog dejstva sunčevih zraka i preventivnim dermatološkim pregledima.

„KOŽA NEMA CENU“

„KOŽA PAMTI“

„ČUVAJTE SVOJU KOŽU“

U nadi da će se saradnja nastaviti i ubuduće i da će se ovakve i slične tribine organizovati što više u cilju edukacije gradjana.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3683

NAISUS OPEN ARENA 2023

GAMES, ARTS & CRAFTS klub iz Niša je u cilju popularizacije tabletop wargaminga organizovao prvi veliki WARHAMMER 40K KILL TEAM turnir u Nišu 01. aprila 2023. godine pod nazivom

🌟 NAISUS OPEN ARENA 2023 🌟

Tržno-poslovnom centru „KALČA“ Niš je pripala ta čast i zadovoljstvo da bude GENERALNI SPONZOR ove manifestacije ustupanjem prostora na korišćenje.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3483

ODLUKA O POVEĆANJU UČEŠĆA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ U OBEZBEĐENJU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA OBJEKTOM

Skupština Udruženja vlasnika lokala TPC „Kalča“ Niš na svojoj sednici održanoj dana 26.12.2022. godine, razmatrajući tačku 5. Dnevnog reda koja glasi: USVAJANJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU donela je ODLUKU o povećanju učešća vlasnika lokala TPC „Kalča“ Niš u obezbeđivanju sredstava za finansiranje održavanja i upravljanja objektom

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3412

POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ U 2022. GODINI

Na osnovu člana 41. – 46. Zakona o stanovanju i održavanju Zgrada („Sl.glasnik RS“ br. 104/2016) čl. 5.,7.,9.,11, i 11a,. Statuta Udruženja, Upravni odbor je dana 17.11.2022. godine odlučio da ovu Skupštinu održimo UŽIVO DANA 26.12.2022.

U skladu sa tim, REDOVNA SEDNICA GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUŽENJA ODRŽAĆE SE DANA 26.12.2022. godine (Ponedeljak) u sali zgrade  OFICIRSKOG DOMA NIŠ, ul. Orlovića Pavla 28a (kej na Nišavi) sa početkom u 11 sati.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?p=3121